Okrugli sto: Autonomija Vojvodine ne postoji

09 Sep 2016

"Vojvodina je zaboravila Jovana Hadžića, Steriju, Dositeja Obradovića i sve one koji su pisali i prevodili knjige"

Od autonomije Vojvodine ostala je samo fasada i od nje u stvarnosti zapravo nema ništa, ocenjeno je danas u Somboru na skupu „Izazovi: kultura dijaloga“.

„Od Vojvodine je ostao samo pravni surogat, jedan paraautonomni ustavni fantom, gde od autonomije zapravo nema ništa. Me?utim, iako su na vlasti u Vojvodini zakleti neprijatelji njene autonomije, paradoksalno ?e upravo oni produžiti njeno trajanje, jer ?e im prijati funkcije i razli?iti fondovi“, rekao je advokat Slobodan Beljanski.

Novinar Dimitrije Boarov ocenio je da je Ustavom Srbije iz 2006. godine Vojvodina svedena na nivo lokalne samouprave, na nivo administrativne a ne politi?ke jedinice.

„?im nemate izvorna, onda nemate ni autonomna prava“, kazao je Boarov.

Profesor prava Stanko Pihler ocenio je da Vojvodina nema autonomiju još od Ustava Srbije iz 1990. i dodao da je Ustav iz 2006. godine još lošiji od prethodnog.

„Vojvodina nema politi?ki kapacitet da autohtono, izvorno, odozdo izdejstvuje autonomiju. Autonomija se može nametnuti odozgo a ne uspostaviti odozdo, jer se to odozdo uvek pretvori u jeftini populizam“, ocenio je Pihler.

Istori?arka Latinka Perovi? ocenila je da se i Vojvodina danas nalazi na tragu patrijarhalne a ne gra?anske i liberalne tradicije.

„Dešavao se proces neprestanih migracija i srbiziranja Vojvodine, bez uzimanja u obzir njenog složenog sastava. Ni Vojvodina u vrlo bitnom izazovu na kraju 20. veka nije mogla da se na?e na tragu gra?anske i liberalne tradicije, ve? se našla na tragu patrijarhalne tradicije“, kazala je Latinka Perovi?.

Prema njenim re?ima, Vojvodina je dala vrlo mnogo Srbiji, ali su istovremeno ugarski Srbi koji su toliko ?inili za Srbiju bili za nju veoma nepoželjni.

„Ali, i Vojvodina je zaboravila Jovana Hadži?a, Steriju, Dositeja Obradovi?a i sve one koji su pisali i prevodili knjige. Srbija nije bila unisono društvo, ali je u njoj prevladala tradicija koja je okre?e od Zapadne Evrope“, ocenila je Latinka Perovi?.

Ona je kazala da se u Srbiji nije menjala paradigma sa kojom je zemlja ušla u mrak. „Ideja da svi Srbi žive u jednoj državi je greška bez popravke, što i danas vidimo kroz krizu, sukobe i nestabilnost regiona“, ocenila je Latinka Perovi?.

Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko ocenila je da je Miloševi?eva agresija prema Vojvodini i Kosovu bila uvod u ratove koji su kasnije usledili.

„Srbija nije prihvatila poraz, ona je konzervirana u porazu i u ulozi žrtve. Umesto da se okrene izgradnji moderne države u priznatim granicama, Srbija je zauzela ucenjiva?ki stav prema regionu, SAD, EU, NATO-u“, ocenila je Sonja Biserko.

Ekonomista iz Crne Gore Veselin Vukoti? ocenio je da je najve?a opasnost koju danas imamo nacionalna država i dodao da je veoma opasna stvar da na vlast do?e „?ovek mase“.

Današnji skup organizovao je Vojvo?anski forum, povodom 20. godišnjice postojanja Salona, intelektualnog kružoka koji se jednom mese?no održava u Novom Sadu, s ciljem razmene ideja i stavova o društvenim okolnostima, kao i o vojvo?anskoj autonomiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!