Okončana politička kriza u Makedoniji, izbori u aprilu

16 Jul 2015

Posle potpisivanja dogovora, predsednik VMRO DPMNE, premijer Nikola Gruevski i lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev su izjavili da su zadovoljni postignutom saglasnošću

Prevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji ?e biti održani 24. aprila idu?e godine, dogovorili su u no?i izme?u utorka i srede lideri ?etiri najve?e partije u zemlji, uz posredništvo evrokomesara za proširenje Johanesa Hana i trojice evroparlamentaraca. Posle potpisivanja dogovora, predsednik VMRO DPMNE, premijer Nikola Gruevski i lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev su izjavili da su zadovoljni postignutom saglasnoš?u.

Prema dogovorenom, sto dana pre izbora, odnosno 15. januara 2016. godine VMRO DPMNE ?e nominirati privremenog premijera, a takvo rešenje je predvi?eno i za sve naredne izbore u Makedoniji.

Novi javni tužilac sa kompletnim autonomnim ovlaštenjima dobi?e materijale koje je opozicija prezentovala u proteklim mesecima, kada je objavljivala prisluškivane telefonske razgovore, u kojima se navodno ?uju visoki funkcioneri vlade kako dogovoraju kriminalne aktivnosti. Kao što je istakao Zaev, najvažnije je da ?e po svim dokazima i argumentima biti i pravne posledice, a sadržaj snimaka bi?e dostupan javnosti. Poslanici opozicije ?e se i septembra vratiti u parlament, ?iji rad bojkotiraju od parlamentarnih izbora u aprilu prošle godine, zbog navodnih izbornih kra?a i velikih neregularnosti. Kasnije ?e Socijaldemokratski savez predložiti i tehni?ke ministre unutrašnjih poslova i za trud i socijalnu politiku, gde ?e VMRO DPMNE imati zamenike, a u još nekoliko ministarstava opozicija ?e dati zamenike sa pravom uvida i veta.

Premijer Gruevski, prezentiraju?i postignuti dogovor, rekao je da je time politi?ka kriza u Makedoniji rešena.

Evrokomesar Han je naglasio da je ovo izvanredan dan za zemlju, koji otvara široko vrata evroatlanskoj perspektivi. On je dodao da je me?unarodna zajednica utvrdila potrebu da pomogne zemlji, koja je spremna da ispuni potrebne reforme. Han je najavio da ?e se idu?e nedelje u Briselu održati sastanak Saveta EU na kome ?e se razmatrati reforme koje treba napraviti Makedonija, te da ?e se dijalog na visokom nivou sa zemljom nastaviti u septembru, a da ?e nakon toga uslediti i izveštaj o napretku države.

Predsednik Makedonije Djorge Ivanov je pozdravio dogovor i istakao da dolazi vreme otrežnjenja i osveš?enja, kao i da u narednom periodu sve institucije trebaju pokazati kapacitet i spremnost da se sprave sa onim što spre?ava evroatlanski put zemlje.

“Tražim da Evropski savet vrednuje pokazanu konstruktivnost politi?kih lidera i da u najskorije vreme donese odluku o po?etku pristupnih pregovora za ?lanstvo u EU, kao važan preduslov za nastavljanje makedonske evropske integracije i demokratizacije, ali i kao branu za prevenciju od ovakvih i sli?nih kriza u budu?nosti.”

Ameri?ki ambasador Džes Bejli, koji je aktivno u?estvovao u svim liderskim susretima, ?estitao je svima koji su u?estvovali u razgovorima:

“Dozvolite mi da kažem veoma jednostavno i kratko, da je sa ovim Makedonija pobedila. Implementacija ovog dogovora traži mnogo posla u narednim mesecima, ali njegovo ispunjenje ?e zna?iti da ?e se Makedonija snažno pokrenuti ka NATO-u i Evropskoj uniji. Želim da vas uverim da ?e SAD i drugi medjunarodni partneri, kao OEBS i EU, biti tu da vam pomognu.”

U toku dana su reagovali mnogi doma?i i strani faktori, koji pozdravljaju postignuti dogovor.

(Blagoja Kuzmanovski, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!