OEBS: Manjine su prednost

26 Feb 2009

Šefica Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Hanelore Valije (Hannelore Valier) izjavila je danas da…

Ko ?e nositi vojvo?ansku zastavu?Šefica Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Hanelore Valije (Hannelore Valier) izjavila je danas da su nacionalne manjine prednost Srbije.
“Nacionalne manjine nisu problem, ve? prednost Srbije”, kazala je Valije u Novom Sadu na Regionalnoj konferenciji “Opštinski saveti za me?unacionalne odnose u zakonu i praksi na iskustvima Srbije i Makedonije”.
Ona je ocenila da opštinski saveti za me?unacionalne odnose mogu da doprinesu prevenciji konflikata i boljem me?usobnom razumevanju razli?itih etni?kih grupa.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov rekao je da 68 opština u Srbiji ima obavezu da formira opštinski nacionalni savet.
Državni sekretar za drzavnu upravu i lokalnu samoupravu Duško Radakovi? objasnio je da ovu obavezu imaju one opštine koje u sastavu stanovništva imaju više od pet odsto pripadnika jedne manjinske nacionalne grupe, ili ukupno više od 10 odsto pripadnika nacionalnih manjina ukupno.
Radakovi? je dodao da ?e resorno ministarstvo pružati podršku i pomo? prilikom formiranja opštinskih nacionalnih saveta.
Današnju konferenciju organizovao je Cenar za regionalizam, uz podršku Misije OEBS-a, Fonda za otvoreno društvo i Skupštine Vojvodine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!