OEBS kritikuje cenzuru interneta u Srbiji

27 May 2014

Pozivam srpske vlasti da stave tačku na ovo i prestanu da se mešaju u rad online medija

Predstavnica OEBS-a zadužena za slobodu medija Dunja Mijatovi? izrazila je danas zabrinutost zbog zabrinjavaju?eg trenda online cenzure u Srbiji tokom protekle nedelje i pozvala vlasti da neguju necenzurisanu debatu o pitanjima od javnog interesa, posebno u kriznim vremenima, kao što je situacija sa poplavama u regionu .

“Duboko sam zabrinuta zbog navoda da su sajtovi i online sadržaji bili blokirani. Ovo je jasno kršenje prava na slobodu izražavanja. Internet je od suštinskog je zna?aja za slobodan protok i pristup informacijama”, rekla je Mijatovi? na Internetskom forumu u Stokholmu.

Ona je dodala da je u vremenima krize slobodan protok informacija je od vitalnog zna?aja, kako bi se ljudima omogu?ilo da sami procene situaciju.

Iz OEBS-a su podsetili i da je zbog ozbiljnosti poplava Vlada Srbije proglasila vanredno stanje, što tako?e daje vlastima mo? da pritvore pojedince za “izazivanje panike tokom vanrednog stanja “.

Onlajn sadržaj, doživljen kao kritika na reakciju vlade na poplave, uklonjen je sa nekoliko sajtova u Srbiji. ?itavi sajtovi su tako?e privremeno onemogu?eni prošle nedelje. Pored toga, blog Dragana Todorovi?a na sajtu Blica je izbrisan prošlog petka, isti?u iz OEBS-a.

Oni su dodali i da su, prema izveštajima medija, tri osobe pritvorene, a da je još 20 ljudi policija pozvala na informativni razgovor zbog navodnog širenja panike u vezi sa brojem žrtava poplava u Obrenovcu .

“Hapšenje pojedinaca zbog blogova , komentara ili drugih oblika pisanja nije prihvatljivo. Ono ima negativan uticaj na opšte stanje slobode štampe u zemlji i može dovesti do autocenzure. Pozivam srpske vlasti da stave ta?ku na ovo i prestanu da se mešaju u rad online medija”, rekla je Dunja Mijatovi?.

Ona je poru?ila i da je njena kancelarija spremna da pomogne vlastima u Srbiji u ovoj oblasti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!