Odžić: Vojvodini status republike u novom ustavu

03 Jun 2017

U suprotnom, Vojvodini preti konačno ukidanje

Predsednik Vojvo?anske partije Aleksandar Odži? izjavio je danas da su najave predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a o ustavnim reformama “ohrabruju?e” pod uslovom da Vojvodina u budu?em ustavu dobije status republike unutar državne zajednice sa Srbijom.

“Smatramo da bi Vojvodina trebalo da ima i svoj ustav, koji bi bio garant politi?ko-ekonomskog subjektiviteta, kao i status republike unutar državne zajednice sa Srbijom, i federalni status kao državni okvir izme?u ova dva entiteta”, naveo je Odži? u saopštenju za javnost.

On je aktuelni Ustav Srbije, koji je usvojen 2006. godine, nazvao “oktroisanim”, jer u Vojvodini nije dobio ve?insku podršku.

“O?ekujem od novog predsednika Srbije da Vojvodini i svim njenim gra?anima vrati nasilno oduzet politi?ko-ekonomski subjektivitet i pripadaju?i status Vojvodine u okviru nove državne zajednice sa Srbijom”, poru?io je Odži?.

Vojvodina pune tri decenije trpi teške posledice jednostranih i nametnutih ustavnih rešenja ?ije su posledice nesagledive i trajno narušavaju ne samo suštinski identitet njenog postojanja, nego i ekonomski opstanak svih njenih gra?ana.

“Bez zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, prava raspolaganja sopstvenom imovinom i prihodima, mogu?noš?u upravljanja i kontrole nad radnim i prirodnim resursima, Vojvodina ne samo da nema perspektivu u budu?nosti, nego joj preti i kona?no ukidanje”, ocenio je Odži?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!