Odžić: Gradska vlast pokušava da uguši reči političkih protivnika

01 Oct 2015

Građani će se petog oktobra okupiti u 16 časova na Trgu slobode i krenuti prema zgradi Banovine

Predsednik Vojvo?anske partije (VP) Aleksandar Odži? izjavio je danas da je gradska Komisija za zauze?e javnih površina u Novom Sadu zabranila postavljanje bine na manifestaciji koju petog oktobra organizuje ta stranka.

Odži? je novinarima rekao da je VP dobila odobrenje policije za održavanje tog skupa.

“Bina u Novom Sadu izgleda postoji za kafanske pevaljke, u?esnike krajiških kola, ali ne i za Novosa?ane i Vojvo?ane i njihove manifestacije”, istakao je predsednik Vojvo?anske partije.

Odži? je objasnio da je nadležna komisija odbila da izda odobrenje za postavljanje bine, uz obrazloženje da se tog dana na Trgu slobode održavaju i druge manifestacije, izme?u ostalog i Kolo za Ginisa.

Odži? je kazao i da ?e šetnja biti održana i da ?e se gra?ani petog oktobra okupiti u 16 ?asova na Trgu slobode i krenuti prema zgradi Banovine. On je dodao i da ne o?ekuje incidente.

Predsednik VP je naveo i da je ta stranka poslala pismo Komisiji za zauze?e javnih površina u kojem se traži da im se ipak dozvoli postavljanje bine. Ukoliko takvo odobrenje ne stigne, aktivisti VP ?e se na Trgu slobode samo okupiti i odatle krenuti dalje, što, kako je rekao, nije zauzimanje javne površine.

Odži? je zabranu postavljanja bine ocenio kao pokušaj gradske administracije da uguši re?i politi?kih protivnika.

Predsednica Vojvo?anskog kluba i suorganizatorka manifestacije Branislava Kosti? istakla je da to nije strana?ki skup, te da su na njega dobrodošli svi koji žele dobro Vojvodini.

“Šetnja petog oktobra nije ekskluzivno pravo Vojvo?anske partije ili Vojvo?anskog kluba. Na nju treba da do?u svi gra?ani koji se ose?aju kao Vojvo?ani i kojima je stalo do Vojvodine”, poru?ila je Kosti?.

Vojvo?anska partija i nevladina organizacija Vojvo?anski klub najavili su ranije da ?e i ove godine organizovati petog oktobra protestnu “Šetnju za Vojvodinu”, tokom koje ?e ista?i zahtev za donošenje novog Ustava Srbije, po kojem bi Vojvodina imala status republike unutar federalne Srbije.

Organizatori su objasnili da se protestna šetnja organizuje povodom 27. godišnjice “jogurt revolucije”, kada je Miloševi?ev režim na ulici srušio autonomiju tadašnje Socijalisti?ke Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Organizatori protestne šetnje su naveli i da se zalažu za pravo Vojvodine na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, za pravo raspolaganja sopstvenom imovinom, prihodima, prirodnim i radom stvorenim resursima, za jake i nezavisne vojvo?anske institucije, kao i za vojvo?anski ustav.

Oni su pozvali “slobodarsku, antifašisti?ku, gra?ansku Vojvodinu” da im se pridruži u skretanju pažnje doma?e i me?unarodne javnosti na neodrživu politi?ko – ekonomsku situaciju u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!