Odžić: DS da predloži kandidata opozicije za premijera

20 Jan 2016

"Opozicija se okuplja da bi pobedila laž, torturu i siromaštvo"

Predsednik Vojvo?anske partije Aleksandar Odži? zatražio je danas da se na prvom narednom sastanku opozicije donese kona?an dogovor o zajedni?kom nastupu na najavljenim parlamentarnim izborima, kao i da Demokratska stranka (DS) da predlog za budu?eg premijera Srbije.

“Najlogi?nije je da stranka koja je inicijator okupljanja opozicije i u svojoj prošlosti ima tradiciju okupljanja i suprostavljanja autoritativnim režimima, stane i ovaj put na ?elo opozicione kolone u cilju smene pogubnog režima, odbrane demokratije i o?uvanja gra?anskog društva u Srbiji”, poru?io je Odži? u saopštenju za javnost.

Prema njegovom mišljenju, gra?ani Srbije žele jasnu alternativu režimu Aleksandra Vu?i?a i imaju velika o?ekivanja od ujedinjene opozicije.

“Obaveza svih nas, koji smo spremni da potpišemo izjavu o nesaradnji sa strankama aktuelnog režima, je da im to i ponudimo na narednim izborima”, ocenio je Odži?.

Dodao je da se ujedninjena opozicija okupila da bi pobedila “laž, torturu i siromaštvo koje je nametnuo aktuelni režim u prethodne ?etiri godine”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!