Odžaci: SNS pobedio investicije

17 Jan 2014

Nakon 20 godina, pokrenuta posrnula privreda, ali i dalje je mnogo nezaposlenih, naročito među mladima

Na teritoriji Opštine Odžaci 15. decembra održani su lokalni izbori, u poprili?no napetoj atmosferi. Policija je morala da interveniše u Bogojevu i Ba?kom Gra?acu. U ovom potonjem mestu u sukobu u blizini bira?kog mesta u?estvovala je osoba sa majicom Srpske radikalne stranke, a ošte?ena je navodno bila pripadnica Srpske napredne stranke. U Ba?kom Gra?acu napadnute su i ekipe TV Prva i TV B92, koje su izveštavale sa lica mesta, kada se dogodio incident. Policijska uprava Sombor je saopštila da su tokom izbora u Odžacima prijavljena dva narušavanja javnog reda i mira, te da policijski službenici rade na rasvetljavanju tih slu?ajeva, kao i na indicijama o mogu?em krivi?nom delu davanja i primanja mita u vezi sa glasanjem.

Vrlo ubedljivu pobedu odnela je Srpska napredna stranka, koja je osvojila 48,17 odsto glasova. Uz kandidate Srpske napredne stranke, na pobedni?koj listi su i predstavnici Pokreta socijalista, Narodni pokret Dinara-Drina-Dunav, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska partija Srbije i Stranka vojvo?anskih Slovaka. U budu?em sazivu Skupštine opštine Odžaci na?i ?e se još i Demokratska stranka, koja je osvojila 17,14 odsto glasova, koalicija SPS-PUPS-JS-NS-Slova?ka stranka-Udruženje Krajišnika sa osvojenih 12,21 odsto glasova i Srpska demokratska stranka koja je osvojila 7,83 odsto glasova i predstavlja najve?e iznena?enje ovih izbora.

Petoprocentni cenzus nisu uspele da pre?u Srpska radikalna stranka (3,35%) – partija koja je do pre ?etiri godine bila na vlasti, Savez vojvo?anskih Ma?ara (2,39%), lista “Zemlja, naša sigurnost” (2,25%), Liberalno-demokratska partija (1,06%), te Ujedinjeni regioni Srbije (0,95%). Izlaznost na lokalnim izborima održanim 15. decembra bila je zadovoljavaju?a, s obzirom da je na izbore izašlo 17.733 gra?ana, 66,61 odsto ukupno upisanih bira?a. Nakon izbora podneto je osam prigovora, ali je Opštinska izborna komisija odbila šest, dok su Demokratska stranka i “Zadružni blok” svoje primedbe povukli.

Odzaci vlast

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Odžaci

Sve u svemu, SNS je na krilima popularnosti svog predsednika od 27 odborni?kih mesta uspela da osvoji 16, Demokratskoj stranci pripada pet stolica u lokalnom parlamentu. Socijalisti?ka partija Srbije ima ?etiri odbornika, a dva mesta osvojila je i Srpska demokratska stranka. Pred novim odbornicima je posao oko nastavka investicionog ciklusa, koji je pokrenula sada ve? bivša vlast. Nova vlast je konstituisana 15. januara i formirali su je koalicija okupljena oko SNS-a i koalicija okupljena oko SPS-a. Za predsednika opštine izabran je “naprednjak” Dušan Marijan iz Ba?kog Brestovca, a za predsednika skupštine Goran ?akovi?, tako?e iz SNS.

I Odžaci bili “srce Srbije”

Tokom jednoipomese?ne kampanje Opštinu Odžaci posetili su najviši funkcioneri ve?ine parlamentarnih stranaka Srbije. To zapadnoba?ko mesto vrvelo je od lica politi?ara, za obi?an svet, lica poznata sa TV ekrana. Treba naglasiti da su izuzetno interesovanje iskazali nosioci DS i SNS liste, Bojan Pajti?, odnosno Aleksandar Vu?i?, koji su odža?kim izborima posvetili posebnu pažnju. Kao prioritet za Odžake, prvi potpredsednik srpske Vlade je , “iz svog resora” ponudio “rasvetljavanje” privatizacija poljoprivrednih preduze?a odža?ke opštine koje više od decenije mu?e stanovnike ?etiri sela. “Odža?ka perspektiva” predsednika Vlade APV bila je vezana uglavnom za oporavak posrnule privrede. Nakon nedavno održanih lokalnih izbora u Vrbasu, Odžaci su bili novi poligon za odmeravanje vladaju?ih partija u pokrajinskom i republi?kom parlamentu. Radoslav Medi?, novinar Radio Odžaka kaže da je sada ve? bivša vlast u kampanji naglasak stavila na realizovane strane i doma?e investicije u privredi, koje su udahnule malo života u Odžake.

– Preizborna kampanja je trajala više od mesec dana i obilovala je nizom poseta ?elnika svake od koalicija i partija. Dolazili su sa jasnom željom da uvere potencijalne glasa?e kako su upravo njihove stranke te, kojima treba pokloniti poverenje na predstoje?im izborima. Demokratska stranka u prvi plan je isticala dovo?enje stranih i doma?ih investitora. Rezultat tih aktivnosti je 600 novozaposlenih radnika u Odžacima. Za razliku od njih, SNS je tokom kampanje isticao promašaje vlasti, uveravaju?i gra?ane da ?e oni to bolje raditi, ukoliko dobiju njihovo poverenje. – rekao je Medi?.

Udruženje gra?ana Ekološki pokret Odžaka je verovatno najaktivnija organizacija u opštini. Zahvaljuju?i njima lokalni parlament usvojio je dokument koji Odžake približava zahtevima Arhuske konvencije što podrazumeva dostupnost informacija od javnog zna?aja i u?eš?e civilnog društva u donošenju odluka o životnoj sredini. Dušan Mirkovi?, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka smatra da je predizborna kampanja paralisala opštinu u svim segmentima života, sve je bilo podre?eno danu izbora za lokalni parlament.

Primetan privredni oporavak

Prose?na zarada u Odžacima do pre nešto više od godinu dana bila je najniža u Zapadnoba?kom okrugu, koji se ni ina?e ne može di?iti dobrim materijalnim položajem gra?ana. U poslednje dve-tri godine, me?utim, pokrenuta je privreda koja je bila zapala u totalnu depresiju. Najeksponiranija investicija bila je svakako kanadska fabrika za proizvodnju sedišta za automobile Magna siting. Da je odža?ka privreda pošla kona?no uzlaznom putanjom slažu se i Medi? i Mirkovi?.

Odzaci Magna siting

Vu?i? i Pajti? zajedno na otvaranju fabrike Magna siting

– U protekle dve decenije privreda u opštini Odžaci je bila u vrlo teškom stanju. Tome je u najve?oj meri doprinela vrlo loša privatizacija pa je bez posla ostalo nešto više od ?etiri hiljade radnika, što je bila prava katastrofa za ovu sredinu. U poslednjih nekoliko godina, ?injenica je da se privreda konsolidovala dolaskom austrijske firme Grajner pekedžing, kanadsko–?eške komapnije Magna siting, zatim firme Standardgas. Delimi?no je pokrenuta i proizvodnja u oporavljenom IMO Poljostroj, a uprkos otežanim uslovima poslovanja, sve bolji su rezultati i u Rilon-Lorisonu. Me?utim, i dalje je stanje u privredi dosta teško, jer se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi tek nešto manje od pet hiljada nezaposlenih. Uglavnom je to mla?a radna snaga – objasnio je novinar Radio Odžaka Radoslav Medi?.

– Kod nas u Srbiji sve se svodi na marketing i reklamu, reklo bi se bez pokri?a. Doduše, nešto se zaista desilo u opštini Odžaci i neki ljudi su dobili posao. Zaboravlja se samo da je mnogo ve?i broj ljudi izgubio stalno zaposlenje i da je situacija dosta kriti?na. Stalno se izlazi u susret Uniji poslodavaca, gaze se i umanjuju prava zaposlenih. Mislim da ?e se taj trend nažalost svakako nastaviti. Socijalna slika u opštini Odžaci po našem mišljenju nije dobra, puno je lica koja ni približno nemaju obezbe?enu egzistenciju – smatra predsednik Ekološkog pokreta Odžaci Dušan Mirkovi?.

Odža?ki industrijski gigant Hipol u poslednje tri poslovne godine povratio je deo “stare slave” i na putu je da ponovo postane vode?i hemijski kompleks na ovim prostorima. Fabrika je osavremenjena, proizvodnja zna?ajno uve?ana i namenjana uglavnom izvozu. U finišu izborne kampanje realizovan je savremeni projekat industrijske kotlarnice na biomasu od koga se o?ekuje da smanji dnevne troškove proizvodnje od 5.000 do 7.000 evra. Investicija izgradnje kotlarnice na biomasu vredna 400.000 evra otplati?e samu sebe za dva meseca. Moderan energetski poduhvat pominje se i na teritoriji sela Karavukovo. Na deset hektara trebalo bi da nikne solarna elektrana koja bi zapošljavala ?ak 100 ljudi. Elektrovojvodina i Elektromreža su dale pozitivno mišljenje za pripajanje solarne elektrane na elektri?nu mrežu, a protokolom, koji je potpisan sa vojvo?anskom vlaš?u, predvi?a se da ?eška kompanija Grin enerdži zakupi zemljište na najmanje 25 godina.

Savremena komunikacija zahteva posve?enost

Opština Odžaci pravi Lokalnu akademsku mrežu, ?ija ideja je da se diplomirani studenti upišu u neku vrstu registra, koji sadrži podatke o njihovom obrazovanju. Ti podaci bi se koristili u nastupu prema investitorima, ali i odabiru odgovaraju?ih kadrova u javnim službama i preduze?ima. Veb sajt lokalne samouprave je pregledan i funkcionalan sa dosta servisa, a za komunikaciju sa gra?anima koriste se i društvene mreže Facebook i Twitter. Gra?ani mogu da upute i online pitanja predsedniku opštine, redovno se objavljuju službeni listovi. Pozitivnu sliku o Odžacima stvara i sertifikat NALED-a o povoljnom poslovnom okruženju. Radi podsticanja investicija Odžaci su smanjili i ekološku taksu, koja umesto 0,4 odsto sada iznosi 0,04 procenata. Naši sagovnici se slažu da bi efikasnost lokalne samouprave morala biti bolja i da bi za po?etak morali po?eti da primenjuju ono što su napravili, poput Sistema 48 sati. Novinar Radoslav Medi? do?arao je rad lokalne samouprave tezom da “ništa nije funkcionalno u dovoljnoj meri”.

odzaci

Odžaci: Kako nastaviti sa investicijama?

– Efikasnost lokalne samouprave je usporena i optere?ena partijskom obojenoš?u i ostraš?enoš?u. Sti?e se utisak da je li?ni interes dominantan, u odnosu na opšti. Da ne bi bilo zabune, lokalna samouprava opštine Odžaci ni u ?emu se ne razlikuje od ostalih lokalnih samouprava u Vojvodini i Srbiji, u pitanju su nijanse i u tome i jeste problem u ?itavoj zemlji – objasnio je Dušan Mirkovi?, predsednik Ekološkog pokreta Odžaci, koji ima svoje ogranke u gotovo svim selima opštine.

Partijske nevladine organizacije 

U Odžacima i dalje postoji Informativni centar u okviru kojeg se javnim informisanjem bave Radio Odžaci. Pored njih, postoji internetski radio D65, Televizija Kanal 25, te nedeljnik Naše novine u privatnom vlasništvu. Kao i u celoj državi, javno informisanje nesre?eno je i podložno uticajima i u ovom gradu.

– Kada je u pitanju saradnja lokalne vlasti sa medijima, nevladinim i civilnim sektorom, sve to treba podi?i na znatno viši nivo. Još uvek mediji nemaju potrebnu slobodu u izveštavanju. To se posebno odnosi na neke osetljive teme koje moraju biti izložene sudu i kritici javnosti – kazao je Radoslav Medi?. Prema opažanju Dušana Mirkovi?a, podrška lokalne samouprave medijima stiže samo onima koji plasiraju pozitivne informacije o opštinskoj vlast.

– Mediji mogu ra?unati na finansijska sredstva iz budžeta opštine Odžaci samo ako pišu, govore i snimaju afirmativne emisije o lokalnoj vlasti. Nezavisnost medija na lokalu ne postoji, a to ugrožava i njihov opstanak. To isto važi za civilni sektor i nevladine organizacije. Postoje partijske nevladine organizacije za koje ne važi gore izneto. To su ogranci pojedinih stranaka koje lako dolaze do finansijskih sredstava i njihova budu?nost je obezbe?ena – one se ne bi smele nazivati nevladinim organizacijama, a upitan je i osnov njihovog postojanja. Opština pruža finansijsku pomo? sportskim klubovima, a da li je to dovoljno – pa sigurno da nije. Posrnula privreda nema dovoljno finansijskih sredstava ni za prostu reprodukciju sopstvene proizvodnje, a bez pomo?i privrede to jednostavno nije mogu?e – rekao je Mirkovi?.
Sli?no razmišlja i Radoslav Medi?, koji potvr?uje da lokalna samouprava pokazuje dobru volju i spremnost da finansijski pomogne sportskim klubovima, pa ?ak i nastoji da te iznose uve?ava iz godine u godinu. – Me?utim, ima primedbi od tzv. „malih sportova“, da se premoduliše dodeljivanje sredstava jer pojedini “velikani”, po trenutnom pravilniku, dobijaju preterano na zna?aju. Bez sredstava od opštine ve?ina klubova ne bi mogla da funkcioniše – istakao je Medi?.

Odzaci seminar

Seminar o unapre?enju privrednog ambijenta

U primere dobre odža?ke prakse poznavaoci prilika svrstavaju besplatan prevoz srednjoškolaca, u?enika iz opštine Odžaci koji se školuju u Somboru ili Novom Sadu, prihvatanje Arhuske konvencije, kao i donošenje odluke o formiranju “Zelene stolice”, te sve zna?ajnije u?eš?e u me?unarodnim projektima. Trenutno je aktuelna prekograni?na saradnja na promociji investicija kojom se predvi?a predstavljanje odža?kih mogu?nosti”privrednicima u Be?u, Milanu i Štutgartu, kao i na sajmu industrije u Hanoveru. Uz Opštinu Odžaci projektnu celinu ?ini još susedna Kula i partneri iz Hrvatske Lovas, Ilok i Gradište.

U svim opštinama i gradovima pitanje izdavanja gra?evinskih dozvola dosta je problemati?no, ali se opština Odžaci na svom veb sajtu potrudila da korak po korak objasni proces prolaska kroz birokratski aparat, sa ta?nim opisom koji dokument se nabavlja kod koje institucije. Objavljen je i vodi? za investitore, koji sadrži kriterijume za dobijanje olakšica, o?ekivane obaveze i prava. Formirana je i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koja pruža dodatnu pomo? investitorima, ali brine i o promociji i unapre?enju privrednih potencijala, te kontaktu sa civilnim društvom. Ono što svim Odža?anima nedostaje za lakši život jeste Osnovni sud, koji nisu dobili ni nakon revizije mreže sudova u Srbiji. Gra?ani opštine Odžaci su zbog toga primorani da za najprostiju overu dokumenata, parni?ne postupke i druge sudske procese putuju u 30 kilometara udaljeni Sombor.

Sava Majstorov i Tivadar Farago

(Tekst je nastao u okviru projekta “Mediji i lokalne samouprave”, koji realizuje Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz podršku Rockefeller Brothers fondacije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje)

Podelite ovu stranicu!