Odžaci: Građani veći zagađivači od Hipola?

14 Oct 2014

Direktor Hipola je odbornik SNS u odžačkoj skupštini

Ekološki pokret Odžaka (EPO) uputio je ?elnicima te opštine dopis u kojem se predlaže ukidanje eko takse za gra?ane koji se greju na struju,  plin ili na ekološka goriva.

Predsednik EPO Ivica ?iri? obrazložio je u pisanoj izjavi da su se ekolozi na taj predlog odlu?ili nakon nedavne izjave predsednika opštinskog Zelenog saveta Rajka Popovi?a da je fabrika Hipol oslobo?ena pla?anja te naknade zato što je  “delom prešao na ekološke energente” i da “gra?ani više zaga?uju životnu sredinu, koriste?i  tokom grejne sezone  razne energente, pa ?ak i gume”.

?iri? je ukazao da gra?ani koji koriste za grejanje struju, plin i ekološka goriva koje koristi Hipol ni na koji na?in , po tvrdnjama Popovi?a,  ne zaga?uju životnu sredinu, pa je, kako je dodao, redno da se donese dodatna odluka kojom bi se te kategorije stanovnika oslobodile pla?anja naknade i dovele u ravnopravan  položaj sa Hipolom i ostalim firmama koje su oslobo?ene pla?anja eko takse.

“Nije  u redu  da ove kategorije gra?ana budu diskriminisane u odnosu na Hipol”, poru?ili su opštinskim ?elnicima odža?ki ekolozi i zatražili zvani?an odgovor na njihov predlog.

Odža?ki odbornici oslobodili su neke firme pla?anja eko takse sve do po?etka slede?e godine, a me?u njima je i Hipol, koji se nalazi u nacionalnom registru zaga?iva?a.

Direktor te fabrike je Pavel Petrovi?, koji je ujedno i odbornik Srpske napredne stranke (SNS) u skupštini Odžaka.

Gra?ani Odžaka, koji su po proceni opštinskih funkcionera, ve?i zaga?iva?i i od registrovanih zaga?iva?a, nisu oslobo?eni od pla?anja te takse.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!