Odvajanje medija od države može da ugrozi informisanje

13 Jun 2008

Pokrajinski sekretar za informacije Milorad ?uri? izjavio je danas da preterana liberalizacija i odvajanje medija o…

nns.pngPokrajinski sekretar za informacije Milorad ?uri? izjavio je danas da preterana liberalizacija i odvajanje medija od države ima izvesnih prednosti ali može i da ugrozi multietni?ki karakter informisanja u Vojvodini.
“Odvajanje države od medija je bila reakcija na devedesete godine a i na celokupno iskustvo jednopartijskog sistema, kada su mediji zaista bili zloupotrebljeni i bili u službi režima. U tom smislu, bilo je opravdano insistirati na apsolutnom odvajanju države od medija, ali su se potom pojavili problemi”, rekao je ?uri? na okruglom stolu u Novosadskoj novinarskoj školi.
Prema njegovim re?ima, postalo je jasno da preterano odvajanje medija od države nije univerzalni lek za sve stvari, ve? proizvodi i probleme.
“Najopasniji problem, u ambijentu gde je profit jedina mera funkcionisanja medija, jeste pitanje da li ?e mediji na manjinskim jezicima biti komercijalno održivi”, kazao je ?uri?.
On je ocenio da je naro?ito privatizacija elektronskih medija neretko dovodila do vrlo haoti?nog stanja, što se posebno odražavalo na medije koji emituju programe na više jezika.
?uri? je kazao da još uvek nema jasnog rešenja za problem lokalnih medija koji su u javnom vlasništvu, zbog ?ega je Izvršno ve?e Vojvodine napravilo prekid u privatizaciji medija, kako bi se našao dobar model za održanje informisanja na jezicima nacionalnih manjina.
Izrazio je uverenje da ?e nakon formiranja vlade i na republi?kom i na pokrajinskom nivou biti stvoren jedan mirniji ambijent za rešenje ovih problema.
Prema njegovim re?ima, u lokalnim samoupravama nema dovoljno komercijalnog potencijala da svi elektronski mediji u gradovima i opštinama prežive.
“Mora se napraviti finansijski ambijent koji bi o?uvao medije koji program emituju na jezicima manjina. Jer to je jedini na?in da nastavimo da gradimo multietni?ko i multikulturalno društvo u Vojvodini”, kazao je ?uri?.
On je podsetio da je Skupština Vojvodine prenela osnivacka prava nad štampanim medijima na jezicima nacionalnih manjina na manjinske nacionalne savete i ocenio da se to pokazalo kao dobar model za održanje tih medija.
Dodao je da Izvršno ve?e Vojvodne iz budžeta danas podržava 26 štampanih medija na jezicima nacionalnih manjina i naveo da se 80 odsto budžeta Sekretarijata za informacije troši na podršku manjinskim medijima.
“Mi ho?emo multietni?ku Vojvodinu, zasnovanu na kulturnom pluralizmu. Ne samo zbog toga što je to deo vojvo?anske tradicije i istorije ve? pre svega zbog toga što su sva savremena društva u svetu pluralisti?ka. Informisanje je, uz kulturu, najvažnija stvar za o?uvanje identiteta jedne zajednice”, rekao je ?uri?.
Okrugli sto o informisanju na manjinskim jezicima organizovala je Novosadska novinarska škola, uz podršku nema?ke fondacije “Konrad Adenauer”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!