Održana Sportska olimpijada radnika Vojvodine

04 Jul 2015

Četiri decenije kontinuiranih edicija

Danas je u Srbobranu sve?ano otvorena jedanesta po redu Sportska olimpijada radnika Vojvodine, koja ima za cilj promociju rekreativnog sporta, negovanje zdravih stilova života, ali i druženja i stvaranja uspomena svih u?esnika koji ?e u narednim danima na sportskim terenima pokazati svoje sportske veštine.

Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepi?, koja je otvorila ovaj doga?aj, ocenila je da je sport u Vojvodini oduvek zauzimao posebno mesto. Ona je istakla da je u prilog tome govori i ?injenica da je Sportska olimpijada radnika Vojvodine navršila ?etiri decenije kontinuiranih edicija.

“A kada jedna sportska manifestacija pronalazi svoje mesto u sportskom svetu toliko godina sasvim je o?ito da je re? o kvalitetnom doga?aju o kome treba voditi posebno ra?una”, poru?ila je Tepi?.

Sportska olimpijada radnika Vojvodine okuplja veliki broj u?esnika iz Srema, Banata i Ba?ke kojima nije prevashodni cilj pobeda, ve? i druženje, upoznavanje sa kolegama iz drugih delova naše Vojvodine i da kroz rekreaciju unaprede najpre svoje zdravlje, kao i kontakte i socijalni život, a posebno timski rad, kao jednu od najprepoznatljivijih vrednosti radni?kog sporta.

Pred samog otvaranja Sportske olimpijade radnika Vojvodine u velikoj sali Opštine Srbobran održana je i stru?na tribina „Sportsko – rekreativne aktivnosti radnika u funkciji kvaliteta rada i života“ u organizaciji Saveza sporta za sve Vojvodine, a na kojoj su govorili eminentni profesori sa novosadskog i beogradskog univerziteta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!