Odobravanje kredita na osnovu Fejsbuka

08 Jun 2012

U Nemačkoj je na sva zvona odjeknula vest o inicijativi da bi nemačka asocijacija nadležna za ocenu kreditne sposobnosti građana "Šufa" ubuduće mogla da se posluži podacima koji se objavljuju na društvenim mrežama

U Nema?koj je na sva zvona odjeknula vest o inicijativi da bi nema?ka asocijacija nadležna za ocenu kreditne sposobnosti gra?ana “Šufa” ubudu?e mogla da se posluži podacima koji se objavljuju na društvenim mrežama.

Javnost u Nema?koj je šokirana takvom idejom. Lavina oštrih kritika krenula je sa svih strana. Svi se u jednom slažu, „Šufa“ (Schufa) ni pod ta?kom razno ne bi smela da preraste u „velikog brata“, upozorava nema?ka štampa.

Berlin Morgenpost upozorava da bi takva inicijativa narušila osnovna na?ela, ne samo u zaštiti li?nih podataka, ve? i samog interneta. „Suštinsko pitanje jeste da li društvo treba da prihvati sve ono što se objavljuje na svetskoj globalnoj mreži. Više je razloga zbog kojih to ne bi trebalo da bude slu?aj. ’Šufa’ je samo jedan primer. Pretraživati internet kako bi se ’usisali’ li?ni podaci gra?ana, o njihovoj navodnoj kreditnoj sposobnosti, a da oni o tome pri tome ništa ne znaju, prelazi granicu tolerancije i onog što nazivamo otvorenom razmenom informacija, a internet bi to trebalo da bude.“

„Svi oni kojima do sada nije bilo važno šta društvene mreže, me?u kojima i Fejsbuk, ?ine sa podacima svojih korisnika, krajnje je vreme da se zapitaju. Istraživa?ki projekat Šufe potvr?uje u kom pravcu sve to ide. Ako im se dozvoli koriš?enje podataka u cilju ocene kreditne sposobnosti gra?ana, cela pri?a ?e se pretvoriti u ’Pokaži mi ko su ti prijatelji, a ja ?u ti re?i ko si’ (…) Ovakve ideje zahtevaju budnost politi?ara u Berlinu, jer se opasnost od trgovine li?nih podataka gra?ana dugo ignorisao“, piše Flensburger tagesblat.

Podizanje nivoa svesti

Ideju kritikuje i „Glas naroda“ (Volksstimme) iz Magdeburga: „Ko nekontrolisano i nepromišljeno koristi svoj nalog na Fejsbuku, može da zaboravi na dobijanje kredita. E pa sami ste krivi? Doduše, takvo objašnjenje bilo bi previše jednostavno. Ovde se zapravo testiraju potencijali sistematskog preuzimanja informacija sa interneta, kako bi ono što je privatno, postalo osnova za dobar biznis.“

Algemajne cajtung iz Majnca tvrdi kako idejama kompanija, koje uvek iznova pokušavaju da zloupotrebe li?ne podatke, doprinose i sami gra?ani: „Kredit ne možete dobiti jer možda na spisku vaših osiromašenih prijatelja ima onih koji su ve? napravili neku grešku? Niste u stanju da prona?ete stan, jer je vaš poznanik na Fejsbuku oka?io neku spornu fotografiju sa žurke iz ’divljih vremena’? Ljudi su zapravo postali veoma transparentni i zato neke kompanije i mogu da se razvijaju bez ograni?enja. Mi smo ti koji im u svemu tome pomažemo. Ali naravno da politi?ari treba da odreaguju na ovu nebuloznu ideju.“

„Od vašeg profila na Fejsbuku bi ubudu?e moglo da zavisi da li ?ete dobiti kredit ili ne, za auto, za ku?u, za stan… Kakav vam je porodi?ni status zaista? Da li vam je stan sre?en? Bavite li se ekstremnim sportom? Jer to uve?ava mogu?nost nekog nesre?nog spleta okolnosti u vašem životu. Sve to interesuje banke, poslodavce, osiguravaju?a društva, jer od takvih informacija mogu da profitiraju. A gra?ani? Oni od svega toga mogu imati koristi, samo ako ubudu?e pažljivije objavljuju svoje li?ne podatke. Drugim re?ima, ovo nije ništa drugo nego apel za podizanje nivoa svesti. ’Šufo’, hvala ti na tome“, zaklju?uje Frankfurter rundšau.

(Jakov Leon, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!