Odnos prema LGBT populaciji se popravlja?

07 Mar 2012

Da li jedna sudska presuda nasilniku koji je pretio LGBT zajednici u Srbiji može da bude signal da stvari idu na bolje?

Da li jedna sudska presuda nasilniku koji je pretio LGBT zajednici u Srbiji može da bude signal da stvari idu na bolje? Ili je pred društvom u Srbiji još veoma duga?ak put borbe protiv teškog nasle?a devedesetih, kojim dominira atmosfera nasilja?

Pred Višim sudom u Beogradu izre?ena je presuda od tri meseca zatvora dve godine uslovno osobi koja je preko Fejsbuka pretila pripadnicima LGBT populacije u Srbiji.

To zna?i da ?e izvesni nepravosnažno osu?eni Sima Vladi?i?, ukoliko u naredne dve godine ponovi ovo krivi?no delo, odslužiti svoju kaznu zatvora u trajanju od tri meseca.

On je pripadnicima LGBT populacije pretio u grupi na Fejsbuku koja nosi naziv „500 000 Srba protiv gej parade“. Podse?anja radi, Parada ponosa u Beogradu jesenas nije održana upravo zbog toga što je policija procenila da bi bezbednost u?esnika bila ugrožena od strane velikog broja ekstremista.

Ima pomaka na bolje…     

Šta se i da li se išta promenilo u odnosu prema gej populaciji u Srbiji od prošle jeseni do danas?

Lazar Pavlovi? iz organizacije Gej-strejt alijansa kaže za Doj?e vele da ova presuda pokazuje izvestan pomak u sudskoj praksi i dodaje da je ?itav slu?aj i medijski bio veoma dobro propra?en.

„Dakle, ?itav proces je relativno brzo završen za srpske prilike i srpsko sudstvo, što jeste odre?ena vrsta napretka. E sad, koliko ?e to imati uticaja na neke budu?e slu?ajeve, koliko ?e se sudovi i tužilaštva pozivati na ovu presudu kao na neku vrstu uzora, to pre svega zavisi od samih sudija i tužilaštava i vide?emo kako ?e to funkcionisati u budu?nosti”, navodi Pavlovi?.

Goran Mileti? iz organizacije Zaštitnici ljudskih prava i jedan od organizatora prošlogodišnje neodržane Parade ponosa, tako?e je donekle zadovoljan presudom, ali napominje da je sud izrekao minimalnu zapre?enu kaznu, što, smatra on, ne doprinosi poboljšanju odnosa društva prema LGBT populaciji.

„Policija sada reaguje i, ukoliko prijavite napad, vrlo je verovatno da ?e oni uhapsiti toga ko vam je pretio ili ko vas je napao. Me?utim, kada to stigne do pravosu?a, slu?aj se razvla?i i završi se upravo ovako, sa nekim veoma bezveznim kaznama koje ne destimulišu nikoga da dalje ?ini to krivi?no delo. A on ?e verovatno u o?ima onih koji ga okružuju postati heroj”, ocenjuje Mileti?.

Kako promeniti atmosferu nasilja u Srbiji?

Lazar Pavlovi? pak smatra da je veoma važno senzibilisati javnost, kao i same žrtve, da prijavljuju ovakve napade na LGBT populaciju.

„Bitno je uvek prijavljivati takve stvari i procesuirati ih, jer jedino tako možemo ostvariti napredak: i što se ti?e rada sudova i tužilaštava, i što se ti?e same senzibilizacije populacije koja je ugrožena – da shvati da treba da staje sebi u zaštitu”, poru?uje Pavlovi?.

Goran Mileti?, me?utim, smatra da društvom u Srbiji i dalje dominira atmosfera nasilja. „Ti koji prete se samo multiplikuju pa je sada došla nova generacija onih koji prete. To su ljudi koji imaju 18, 19 godina, oni su ro?eni po?etkom devedesetih godina. Dakle, ti koji prete – a kasnije i napadaju – su zapravo veoma mladi ljudi, to je smena generacija kod nasilnika. I oni ne vide ništa problemati?no u tome da nekoga napadnu pa se nasilje samo nadovezuje na pretnje”, smatra Mileti?.

Uzgred, grupa na Fejsbuku pod nazivom „500 000 Srba protiv gej parade“ i danas postoji i posredstvom nje se i dalje šire mržnja i pretnje prema LGBT populaciji. Na žalost, ima i slu?ajeva da se u medijskim ?lancima LGBT populacija izjedna?ava sa pedofilima. Sve u svemu, i Mileti? i Pavlovi? slažu se u oceni da je pred Srbijom još duga?ak put borbe protiv nasle?a devedesetih godina.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!