Odložen početak suđenja Veselinu Vukotiću

30 Jun 2011

Sudija Svetlana Tomić-Jokić konstatovala je da Višem sudu nije stigla punomoć za postupanje advokata Zdenka Tomanovićevo pred pomenutim sudom, ali je i pored toga doneta odluka da se početak glavnog pretresa odloži za 6. oktobar 2011.

Su?enje crnogorskom državljaninu Veselinu Vukoti?u zbog ubistva i pokušaja ubistva u Kotoru 1997. godine, koje je danas trebalo da po?ne u Višem sudu u Novom Sadu, odloženo je na molbu optuženog.
Vukoti? je sudiju Svetlanu Tomi?-Joki? zamolio da odloži po?etak glavnog pretresa, jer na su?enje nije došao jedan od njegovih branilaca, beogradski advokat Zdenko Tomanovi?.
Iako je sudija konstatovala da Višem sudu nije stigla punomo? za Tomanovi?evo postupanje pred pomenutim sudom, sudsko ve?e je donelo odluku da po?etak glavnog pretresa odloži za 6. oktobar 2011. godine.
“Sud je odlu?io da iza?e u susret vašoj molbi, pre svega da vam se ne bi uskratilo pravo na odbranu”, rekla je sudija Tomi?-Joki?, uz podse?anje da je prisustvo drugog Vukoti?evog branioca Dragan Gojkovi?a bilo dovoljno za po?etak su?enja.
Prema važe?em zakonu, optuženi ima pravo na maksimalno pet advokata, ali je prisustvo samo jednog branioca dovoljno za održavanje su?enja.
U sudnici se danas nije pojavio ni jedan svedok, kao i dvoje ošte?enih. Kako je saopšteno, ve?ina svedoka nije uredno dobila poziv za su?enje, dok su ošte?eni opravdali izostanak. Na su?enju se nije pojavio nijedan od trojice predvi?enih sudskih veštaka.
Zbog krivi?nih dela koje se Vukoti?u stabljaju na teret Viši sud u Podgorici ga je  2006. godine u odsustvu osudio na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.
Uhapšen krajem 2010. godine u Novom Sadu po Interpolovoj poternici koju je raspisala Crna Gora, ali ga je Viši sud pustio da se u ponovljenom su?enju brani sa slobode, jer je konstatovano da ne postoji osnov za odre?ivanje pritvora.
Viši sud u Novom Sadu sudi mu na osnovu delegiranja nadležnosti od strane Ministarstva pravde Srbije.
U martu 2011. godine Vanraspravno ve?e Višeg suda u Novom Sadu odbilo je molbu Crne Gore za izru?enje Vukoti?a toj zemlji.
Prema navodima medija, Vukoti? je bio saradnik srpske tajne policije za koju je u Evropi izvršavao zadatke od “najvišeg državnog interesa”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!