Odlazak Bogdanke Poznanović

12 Jun 2013

Ispraćaj Bogdanke Poznanović je u sredu, 12. 6. 2013, u 12.45 časova na Gradskom groblju u Novom Sadu

Posle kra?e i teške bolesti, preminula je Bogdanka Poznanovi? (Bege?, 1930 – Novi Sad, 2013.) slikarka, multimedijalna umetnica, kulturna aktivistkinja, profesorica na likovnoj akademiji u Novom Sadu. Zajedno sa svojim suprugom Dejanom Poznanovi?em, ranih pedesetih godina XX veka, u?estvovala je u osnivanju Tribine mladih u Novom Sadu i bila saradnik prve redakcije ove kulturne institucije tokom 1954. i 1955 godine. U to vreme nastaju njeni kontakti sa predratnim avangardistima i posleratnim modernistima u književnosti Oskarom Davi?om, Dušanom Mati?em, Markom Risti?em, Milanom Dedincem, te Vaskom Popom, Radomirom Konstantinovi?em, Borom ?osi?em. Posebno je bio važan njen kontakt sa Miroslavom Krležom. U periodu od 1956. i 1957. godine, kao urednica izložbenog salona priredila je izložbe Petra Lubarde, Pe?e Milosavljevi?a, Nedeljka Gvozdenovi?a i dr. Sa Juditom Šalgom, Biljanom Tomi? i Zvonkom Makovi?em radila je na programu Likovnog Salona Tribine mladih tokom kasnih šezdesetih. Bila je u?esnik alternativne umetni?ke scene sedamdesetih u Novom Sadu i blisko sara?ivala sa Zelimirom Žilnikom, Vujicom Rešinom Tuci?em, Slobodanom Tišmom, Miroslavom Madi?em, ?edom Dr?om, Slavkom Bogdanovi?em…

Njen umetni?ki rad se odvijao od modernisti?kog slikarstva bliskog apstrakciji i modernog grafi?kog dizajna, preko istraživanja u kontekstu enformela, do postslikarskih praksi: vizuelne poezije, konceptualne umetnosti, nove umetni?ke prakse, istrživanja komunikacija i novih medija, video umetnosti… Po?ev od 1955. godine, izlagala je na mnogobrojnim izlozbama u zemlji i inostranstvu.

Dvadeset godina svog rada je posvetila profesorskoj karijeri na novosadskoj akademiji, gde je prvi put na prostoru cele Jugoslavije uspostavila predmet interdisciplinarnih istraživanja .

Prošle godine, Muzej savremene umetnosti Vojvodine/Novi Sad u koprodukciji sa institutom za istraživanje avangarde/Zagreb i ORION ART/ Beograd izdao je monografiju Miška Šuvakovi?a „ Bogdanka i Dejan Poznanovi? – umetnost, mediji i aktivizam na kraju moderne“.

U okviru festivala Videomedeja dodeljuje se nagrada „Bogdanka Poznanovi?“ – za najbolju instalaciju, nastup uživo, objekat ili url projekat, a Centar za nove medije Kuda.org pokrenuo je dugoro?an projekat ?uvanja i promovisanje legata „ Bogdanke i Dejana Poznanovi?a“, koji obuhvata eskluzivne i raritetne materijale (knjige, kataloge, fotokopije) iz njihove li?ne biblioteke koji do sada nisu bili dostupni javnosti

Ispra?aj Bogdanke Poznanovi? je u sredu, 12. 6. 2013. u 12.45 ?asova na Gradskom groblju u Novom Sadu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!