Odbori: Uvesti meru udaljavanja nasilnika iz stana

22 May 2015

Sednica je počela minutom ćutanja za 26 usmrćenih žena

Odbor za ravnopravnost polova i Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine predložili su danas da se izmeni Zakon o policiji i da se uvede mera “udaljavanje iz stana” za osobu koja vrši porodi?no nasilje.

Dva odbora su na zajedni?koj sednici predložili da se, pored udaljavanja iz stana, uvede i mera zabrane kontaktiranja sa žrtvom u periodu od 14 dana koju bi policija izricala na licu mesta.

Na sednici je zaklju?eno da u potpunosti treba da se sprovode sve mere predvi?ene Konvencijom Saveta Evrope o spre?avanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je SKupština Srbije ratifikovala 31. oktobra 2013. godine, a koja je stupila na snagu 1. avgusta 2014. godine.

Sednica je po?ela minutom ?utanja za 26 usmr?enih žena, žrtava porodi?nog nasilja, koje su tragi?no nastradale od po?etka 2015. godine.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Zavoda za ravnopravnost polova Vojvodine, Policijske uprave Novi Sad, Pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!