Odbor za informisanje bez odluka o Radio Subotici i Mađar sou

29 Oct 2015

"U vojvođanskim mađarskim medijima se dešavaju skandalozne stvari”

Odbor za informisanje Nacionalnog saveta Ma?ara nije raspravljao o situacij u vezi sa mogu?im gašenjem višejezi?nog Radija Subotice, kao ni o smenama u dnevnom listu Ma?ar so (Magyar Szo), jer nije imao kvorum, javlja danas portal Vojvodina danas (www.vajma.info).

Predsednik tog odbora Erne Nemet ocenio je da su razlozi za nedostatak kvoruma politi?ke prirode i ocenio da se u vojvo?anskim ma?arskim medijima se “dešavaju skandalozne stvari”.

On je objasnio da je na sednici Odbora za informisanje ju?e trebalo da se raspravlja o peticiji redakcije na ma?arskom jeziku Radio Subotice, koja zahteva da se prona?e modalitet da taj radio opstane a ne da se ta redakcija utopi u Radioteleviziju Panon (Pannon).

Dodao je da je na dnevnom redu trebalo da bude i ta?ka o dešavanjima u list Ma?ar so, nakon smene pojedinih urednika.

“Informisanje momentalno nije objektivno. Ima problema u Ma?ar sou, u RTV Panon, deo radija se gasi. Siguran sam da neodržavanje sednice ima politi?ku pozadinu, ali ?u je u mogu?em najkra?em roku opet sazvati”, poru?io je Nemet.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!