Odbor: Utvrđena lista kandidata za članove Saveta REM-a

06 Feb 2017

Opozicija: Veoma loši kandidati vladajuće stranke

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje utvrdio je danas listu od šest kandidata za ?lana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na predlog poslani?kih grupa.

Srpska napredna stranka (SNS) predložila je Miloša Rajkovi?a i Marinu Krsti? Blaži?, Pokret Dosta je bilo Divnu Vuksanovi? i Sr?ana Škora, a Demokratska stranke Maju Vukadinovi? i Aleksandra Crkvenjakova. Predlog Srpske radikalne stranke nije prihva?en zbog nepotpune dokumentacije.

Lista kandidata bi?e sedam dana na sajtu Skupštine Srbije. Od šest kandidata Odbor ?e izabrati dva sa kojima ?e obaviti razgovore. Skupština ?e od njih izabrati jednog kandidata za ?lana Saveta REM-a.

U raspravi o kandidatima ?or?e Vukadinovi? iz poslani?ke grupe “Za spas Srbije” ocenio je da je ova ta?ka najvažnija ta?ka današnje sednice Odbora.

“Guranje ove teme na dnevni red posle tri sata rada Odbora je da bi se najvažnija stvar sa dnevnog reda ovog odbora skloni od o?iju javnosti”, kazao je on i dodao da je REM dovoljno važan da se posveti pažnja li?nostima kandidata.

Vukadinovi? se osvrnuo na biografiju Miloša Rajkovi?a koga je predložila SNS, a koji je diplomu operativnog menadžera stekao na privatnom fakultetu u 49. godini sa ocenom 6,46.

“Sli?no je i sa drugim kandidatom koga je predložila vladaju?a stranka”, kazao je Vukadinovi?.

Poslanik SNS-a Marko Atlagi? kazao je da nije bitno kada neko završi fakultet i da je bitno “permanentno obrazovanje”.

Šef poslani?kog kluba Dveri Boško Obradovi?, koji nije ?lan Odbora, izrazio je zadovoljstvo što se skupštinski odbor bavi Savetom REM-a i utvr?ivanjem liste kandidata za to telo.

On je rekao da treba razgovarati o REM-u kao klju?nom telu koje treba da omogu?i normalan rad medijima ili ?e biti “sluga ove vlasti”.

Predsednica Odbora Maja Gojkovi? kazala je da Obradovi? na ovaj na?in vre?a poslanike i stranke koje imaju kandidate za Savet REM-a.

“Nemojte da vi?ete. Nismo u kafani na Ibarskoj magistrali”, rekla je Maja Gojkovi?, a Obradovi? je dodao da govori kao poslanik koji ima svoje mišljenje i da nije nikoga uvredio.

Na sednici Odbora utvr?ena je i lista kandidata za ?lanove REM-a koje predlažu udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora u Srbiji. Na toj listi su Božidar Nikoli?, Željko Mijanovi?, Bratislav Petkovi? i Darko Baji?.

Njih je predložila Lista organizacija koje su ovlaš?eni predlaga?i – Udruženje filmskih umetnika Srbije, Udruženje dramskih pisaca Srbije, Akademija filmske umetnosti i nauke Srbije, Udruženje filmskih glumaca Srbije, Asocijacija filmskih reditelja Srbije.

Odbor je utvrdio i kandidaturu predstavnika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Stefana Jovanovi?a.

Sednica Odbora za kulturu i informisanje trajala je nešto manje od ?etiri ?asa. Prethodno su odbornici usvojili kona?nu listu kandidata z? ?l?nove Progr?mskog s?vet? R?dio-televizije Srbije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!