Odbor predložio vanrednu sednicu Skupštine Vojvodine

24 Mar 2016

“Živimo u banana državi"

Odbor za poljoprivredu Skupštine Vojvodine predložio je danas Pokrajinskoj vladi da razmotri najnovija dešavanja u vezi za uzurpacijom državnog poljoprivrednog zemljišta i da predloži vanrednu sednicu Skupštine Vojvodine na tu temu.

Ve?ina ?lanova odbora oštro je kritikovala Vladu Srbije i Ministarstvo poljoprivrede, koji su ozna?eni kao glavni krivci za “haos” sa državnim poljoprivrednim zemljištem.

Sednici su prisustvovali i predstavnici paora sa teritorije Sombora. ?lanovi odbora iz redova Lige socijaldemokrata Vojvodine na poccetku sednice su podelili bedževe sa natpisom “I ja sam paor! Digni glavu, Vojvodino, dok je imaš!”.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški rekao je da je Vlada Srbije zaklju?kom od 11. marta, zapravo legalizovala uzurpaciju državnog zemljišta i nagradila uzurpatore, umesto da ih kazni po slovu zakona.

Prema njegovim re?ima, vlada je tim zaklju?kom otvorila mogu?nost da se uzurpiraju poljoprivredne površine koje do sada nisu bile uzurpirane.

“Šta ?e se desiti kada se na jednoj parceli pojave dvojica koji bi da je uzurpiraju? Ho?e li jedino merilo biti ko je ja?i?”, upitao je Bogaroški.

Poru?io je vlastima u lokalnim samoupravama da budu svesni da zaklju?ak Vlade Srbije ne može biti iznad slova zakona i Ustava Srbije i ne?e ih mo?i zaštititi u slu?aju pokretanja pitanja zakonitosti njihovog postupanja, u vezi sa izdavanjem državnog zemljišta u zakup.

Predsednik odbora i nezavisni poslanik Ladislav Tomi? rekao je da i sam živi od poljoprivrede i optužio Vladu Srbije da je krivac za “katastrofalno” stanje u agraru.

Poslanik Demokratske stranke (DS) Nenad Borovi? optužio je pojedine lokalne samouprave da legalizuju uzurpaciju poljoprivrednog zemljišta, kako bi tu zemlju dali tajkunima.

“Svi oni koji se pobune protiv takvog nasilja, završi?e u zatvoru”, ocenio je Borovi?.

Poslanik DS-a Daniel Kova?i? rekao je da je sadašnja situacija sa uzurpacijom državnog zemljišta još jedan dokaz da nedavno doneti Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne može da uvede red u tu oblast.

“Živimo u banana državi, u kojoj jedan zaklju?ak vlade ima ve?u snagu od zakona. Više ne postoji vladavina prava, postali smo Divlji zapad, gde vlada zakon ja?eg”, ocenio je Kova?i?.

Poslanik Pokreta socijalista Vladimir Soro ocenio je da nije Zakon o poljoprivrednom zemljištu uneo haos, ve? je taj haos postojao i ranije.

Poslanik DS-a Branislav Damjanov predložio je da država onemogu?i uzurpatorima da skinu letinu sa njiva, i da tu letinu usmeri u robne rezerve.

Poljoprivrednik iz Staniši?a pored Sombora Nikola ?api? rekao je da je situacija veoma ozbiljna, da su svi “kratkih živaca” i apelovao da se “ne doliva ulje na vatru”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!