Odbačena žalba Tabakovićke

24 Jan 2014

Savet za štampu odbacio žalbu Jorgovanke Tabaković na izveštavanje Autonomije

Komisija za žalbe Saveta za štampu odlu?ila je da portal Autonomija nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije prenošenjem vesti objavljene na portalu Radija 021 o privilegijama k?erke Jorgovanke Tabakovi?.

Komisija je, tako?e, donela odluki da ni drugi portali koji su preneli ovu vest nisu prekršili Kodeks.

?lanovi Komisije za žalbe ocenili su da je žalba koju je na izveštavanje portala Autonomija uložila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabakovi? neosnovana i da je portal „Autonomija.info“ postupio potpuno u skladu sa pravilima Kodeksa novinara Srbije, prenose?i sve relevantne informacije i reagovanja u vezi sa objavljenom veš?u, ?iju istinitost niko nije osporio.

“Za javnost je svakako od zna?aja vest da, u zemlji koja je po nivou zdravstvene zaštite na poslednjem mestu u Evropi, Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje pla?a prevoz i voza?a zaposlenima koji se školuju u drugom gradu, a to što to pravo, odnosno privilegiju, nema samo ?erka guvernerke Tabakovi?, ništa ne menja u obavezi novinara da javnost upozna sa tim”, isti?e se u odluci Komisije za žalbu Saveta za štampu.

Komisija za žalbe Saveta za štampu je stala na stanovište da je guvernerka Narodne banke Srbije javna li?nost ?ije je privatnost manje zašti?ena od privatnosti “obi?nih gra?ana”, te da je stoga “sasvim razumljivo da su mediji, objavljuju?i ovu informaciju, naveli da je re? o ?erki guvernerke NBS”.

“Od zna?aja za javnost je i da bude upoznata sa tim da postoje pritisci na medije kojima oni nisu u stanju da se odupru, kao i da kod novinara postoje mehanizmi autocenzure”, isti?e se u saopštenju Saveta za štampu.

Komisija za žalbe izrazila je posebnu zabrinutost zbog uklanjanja tekstova sa pojedinih veb portala i podsetila sve novinare i urednike da Kodeks novinara Srbije propisuje obavezu novinara da se suprotstave svakom pritisku na slobodno obavljanje profesije i svakom vidu cenzure i da o tome izveste javnost.

“Autocenzura se tako?e smatra kršenjem profesionalnih i eti?kih normi, zbog ?ega Komisija osu?uje ovakvo ponašanje”, navodi se u saopštenju.

Podnosilac žalbe, guvernerka Tabakovi?, navela je da se „objavljivanjem neistinite vesti“ direktno želela diskreditacija njena li?nost, te da se „zlonamerno navodi javnost da se mimo važe?ih pravila, koriš?enjem položaja ili drugim vidovima nemoralnog ponašanja, ?lanovima moje porodice omogu?avaju privilegije zahvaljuju?i tome što su moja deca“.

U odgovoru na žalbu, glavni urednik Autonomije Nedim Sejdinovi? je istakao da je portal poštovao sve profesionalne strandarde objavljuju?i kompletnu informaciju o ovom slu?aju, koja sadrži “predmetnu vest, izjavu Jorgovanke Tabakovi?, saopštenje RFZO i saopštenja udruženja novinara koja konstatuju politi?ki pritisak, centuru i autocenzuru”.

“Na osnovu toga, ?ak i da je sama vest bila neta?na, a nije, ne bi se moglo govoriti o povredi eti?kih pravila profesije”, isti?e se u odgovoru na žalbu i dodaje da guvernerka NBS jeste javna li?nost par excellence, koja ima “zna?ajno suženo pravo na privatnost, što se prenosi i na ?lanove njene uže porodice, koji su tako?e predmet interesovanja javnosti, jer se privilegije i zloupotrebe mogu na njih prenosti“.

U odgovoru se isti?e i da “Autonomija”, za razliku od nekih drugih portala, nije povukla vest pod politi?kim pritiskom. Stoga je ovaj sajt, kao i sajt Centra za istraživa?ko novinarstvo bio izložen hakerskim napadima, zbog ?ega je reagovao i OEBS.

Podse?amo da su k?erka Jorgovanke Tabakovi?, Milena Tabakovi? i Lidija Bjelovuk interesovanje javnosti izazvale su nakon vesti da im RFZO obezbe?uje službeni automobil i voza?a kako bi dva puta nedeljno išle iz Novog Sada u Beograd na predavanja.

Novosadski informativni portal 021, koji je prvi objavio vest, nakon manje od sat vremena ju je povukao. Isto je u?inila i ve?ina internetskih portala, koji su vest preneli sa 021. Nezvani?no obrazloženje urednika bilo je da su to u?inili„po nalogu odozgo“.

Oni sajtovi koji vest nisu skinuli, poput Autonomije i Centra za istraživa?ko novinarstvo Srbije (CINS), doživeli su hakerske napade.

Jorgovanka Tabakovi? je potom pisala Savetu za štampu i Sudu ?asti Nezavisnog društva novinara Vojvodine, sa zahtevom da utvrde mogu?e povrede kodeksa.

Sud ?asti NDNV odbacio je prigovor guvernerke kao neosnovan.

U me?uvremenu, Autonomija je izveštavala i o tome da je Mileni Tabakovi? i njenoj koleginici Lidiji Bjelovuk, Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) odobrio stru?nu praksu i službeno vozilo iako je to protiv odluka i Pravilnika o stru?nom usavršavanju zaposlenih u ovoj ustanovi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!