Otvoren Kamp tolerancije u Bačkoj Topoli

22 Jul 2012

Na Kampu učestvuje 160 mladih iz podunavskih zemalja

Šesti me?unarodni kamp tolerancije mladih podunavskih regija i gradova otvoren je ve?eras u Ba?koj Topoli i na njemu ?e do 28. jula u?estvovati 160 mladih iz podunavskih zemalja.

Potpredsednik Evropskog parlamenta Laslo Šurjan rekao je na otvaranju da i sama Evropska unija po?iva na raznolikosti, koju simbolizuje Kamp tolerancije.

„Mostovi koje gradite su osnov za stvaranje budu?ih mreža u Evropi prijateljstva i u Evropi ljubavi”, poru?io je Šurjan.

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da Dunavski region karakteriše šarolikost ljudi koji u njemu žive, kao i prihvatanje razli?itosti i osobenosti tih ljudi.

„Ispred nas je mogu?nost i izazov da Srednja Evropa bude motor za razvoj cele Evrope, i Vojvodina vidi sebe kao deo toga”, kazao je Pastor.

Predsednik Organizacionog odbora Kampa tolerancije Šandor Egereši rekao je da je ta manifestacija bila putokaz Evropi u procesu izrade Dunavske strategije.

Na otvaranju Kampa tolerancije predstavili su se svetski poznati operski tenor Bala Mavrak, kao i poznati vojvo?anski pijanista i kompozitor Aleksandar Dujin.

Ovogodišnji Kamp tolerancije održava se pod nazivom „Imidž dunavskog regiona – imidž moje regije”, i pod pokroviteljstvom Skupštine Vojvodine.

Mladi u?esnici kampa ?e se tokom šest dana, kroz kreativne radionice i sportske aktivnosti, upoznavati sa sli?nostima i razlikama svojih regiona.

Njihov zadatak ?e biti i da osmisle sopstvene i zajedni?ke slogane, koji ?e na najbolji mogu?i na?in predstaviti imidž Dunavskog regiona.

Tokom trajanja Kampa tolerancije, pored edukativnih radionica i sportskih aktivnosti predvi?en je muzi?ko-zabavni program u okviru kojeg ?e nastupiti mnogobrojni doma?i i strani izvo?a?i, me?u kojima su Rambo Amadeus, Kiki Lesandri?, Ksenija Mijatovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!