Obradović: Istupiću iz Komisije ako bude manipulacija

02 Feb 2013

On je kao ružna i neprimerena podmetanja označio primedbe da se radi o nekoj vrsti smišljene abolicije Aleksandra Vučića, koji je u vreme ubistva Slavka Ćuruvije bio ministar informisanja

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Vukašin Obradovi? najavio je da ?e istupiti iz Komisije za istragu ubistava novinara ukoliko NUNS oceni da postoji i najmanji pokušaj manipulacije, bez obzira sa koje strane dolazio.

U intervjuu za vikend-izdanje lista Danas, Obradovi? je rekao da je, uprkos velikim dilemama ?lanova Izvršnog odbora NUNS, udruženje odlu?ilo da ipak delegira svog predednika u Komisiju da bi se pokušalo da se do?e do odgovora ko je ubio Slavka ?uruviju, Radislavu – Dadu Vujasinovi? i Milana Panti?a.

Govore?i o dometima Komisije za istragu ubistava novinara, Obradovi? je rekao da je to teško proceniti pre nego što dobiju uvid u dokumentaciju sudova, tužilaštva, agencija BIA i VBA, i kriminalisti?ke policije.

“Brine me što je od ubistava prošlo dosta vremena, što je ostavilo mogu?nost da se zametnu tragovi, sklone eventualni dokazi ili unište kompromituju?i dokumenti. Ne smemo potcenjivati službe bezbednosti. Oni, sasvim sigurno, nisu sedeli skrštenih ruku”, rekao je on.

Obradovi? je dodao da je uloga novinara u toj Komisiji da obezbedi u?eš?e u radu eksperata i specijalizovanih institucija iz te oblasti, doma?ih i stranih.

“Mi smo svesni svoje pozicije i zlurada su neka zajedljiva podmetanja da ?emo u Komisiji biti samo dekor”, rekao je Obradovi? i kao ružna i neprimerena podmetanja ozna?io primedbe da se radi o nekoj vrsti smišljene abolicije Aleksandra Vu?i?a, koji je u vreme ubistva Slavka ?uruvije bio ministar informisanja.

“Za uklju?ivanje NUNS u rad Komisije glasali su, izme?u ostalih, Brankica Stankovi? – autorka Insajdera, Željko Bodroži? – urednik Kikindskih, najkažnjavaniji novinar u Miloševi?evo vreme. Oni bi da ‘aboliraju’ Vu?i?a?”, upitao je Obradovi?.

Predsednik NUNS je podsetio da se i on našao svojevremeno na udaru Zakona o javnom informisanju.

“Pritom, zaboravlja se, nesvesno ili zlonamerno, da je istu ideju Veran Mati? predlagao i prethodnoj Vladi. Možemo o Vu?i?u da mislimo šta god ho?emo, ali ne smemo da zaboravimo da je rasvetljavanje ovih ubistava bila, pre svega, ne samo zakonska nego i
moralna obaveza svih prethodnih Vlada, od 5. oktobra (2000. godine) naovamo”, rekao je Obradovi?.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!