Objedinjen nastup Vojvodine na Beogradskom sajmu

24 Feb 2009

Turisti?ka

Turisti?ka organizacija Vojvodine (TOV), Privredna komora Vojvodine (PKV) i 30 turisti?kih organizacija i agencija iz Vojvodine u?estvova?e objedinjeno na Me?unarodnom sajmu turizma u Beogradu.
Direktor TOV-a Gvozden Perkovi? rekao je na konferenciji za novinare da je odluka o zajedni?kom nastupu doneta zbog toga što su sli?ni nastupi u prošlosti pokazali da pozitivno uti?u na pove?anje deviznog prihoda od oblasti turizma.
“Prošle godine u Vojvodini smo imali 330.000 dolazaka i 880.000 no?enja, što je za oko pet odsto više nego 2007. godine”, rekao je Perkovi? i dodao da je oko ?etvrtina gostiju bila iz inostranstva, a najviše iz republika bivše SFRJ.
Prema podacima PKV, prošle godine je u Vojvodini od turizma ostvaren prihod od 740 miliona dolara, što je više nego u 2007, kada je prihod iznosio 560 miliona dolara.
Prema re?ima sekretarke Udruženja za turizam i ugostiteljstvo PKV Dragice Samardži?, na to je najviše uticalo investiranje u poboljšanje ugostiteljske ponude i smeštajnog kapaciteta, tako da Vojvodina trenutno raspolaže sa 7.500 ležaja.
“Bez obzira na svetsku ekonomsku krizu, nadamo se da ?e se trend pove?anja prihoda od turizma u Vojvodini nastaviti i ove godine”, rekla je Dragica Samardži?.
Predsednik PKV Nikola Stojši? rekao je da je evidentno da kvalitet turisti?ke ponude u Vojvodini kontinuirano raste i da je u odnosu ne ranije godine mnogo bogatija i raznovrsnija.
“To svakako nije dovoljno, jer Vojvodina ima izuzetno velike potencijale, pogotovo na Fruškoj gori”, rekao je Stojši? i dodao da je za bolju turisti?ku ponudu neophodno i ulaganje znatno ve?ih sredstava iz razvojnih fondova.
Turisti?ki potencijali Vojvodine bi?e prezentovani na Me?unarodnom sajmu turizma u Beogradu u petak, 27. februara, u 12.00 sati na zajedni?kom štandu TOV-a i PKV-a.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!