Objavljen program boravka pape Franje u BiH: Misa pred 150.000 ljudi

15 Apr 2015

Uz crkveni, djeluje i državni odbor za pripremu posjeta pape Franje, jer on dolazi u državnu posjetu

Centralno misno slavlje 6. juna, tokom dolaska pape Franje u BiH, biti ?e uprili?eno na stadionu Koševo, gdje je svetu misu predvodio i papa Ivan Pavao II kada je u glavnom gradu BiH boravio 1997. godine, objavljeno je u programu dolaska.

Na misnom slavlju s papom Franjom u Sarajevu, o?ekuje se do 150.000 hodo?asnika.

Program posjeta pape Franje Bosni i Hercegovini definiran je, a sve pripreme teku bez problema, potvrdili su u utorak u Sarajevu apostolski nuncij Luigi Pezzuto i kardinal nadbiskup vrhbosanski Vinko Pulji?, koji je ujedno na ?elu crkvenog odbora za pripremu papinog dolaska.

Uz organizacijske pripreme ovo osmo apostolsko putovanje pape Franje, kako je pred novinarima istaknuo nuncij Pezzuto, ujedno je poziv na duhovnu pripremu za taj pohod.

“Možemo o?ekivati da ?e teme o kojima obi?no govore pastiri Katoli?ke crkve biti spomenute, a tema o miru je suštinska”, kazao je nuncij Pezzuto.

Sigurnosni rizik

Istaknuo je kako Papa dolazi kao pastir, kao religijski ali i kao državni lider.

“Ovaj posjet stoga ima druga?ije zna?enje od posjeta drugih državnika jer je on Otac i Pastir”, kazao je Pezzuto podsje?aju?i da se papa Franjo zalaže za dobro svih ljudi na temelju socijalnih lekcija Crkve.

“Papa dolazi posjetiti sve, ali dolazi i kao katoli?ki poglavar, a te dvije dimenzije nisu u suprotnosti”, istaknuo je apostolski nuncij.

Kardinal Pulji? je kazao kako u ovom trenutku nema naznaka sigurnosnog rizika za Papin pohod Sarajevu.

“U ovom trenutku nema nikakvih zabrinjavaju?ih naznaka”, kazao je kardinal Pulji?.

Kako je kazao kardinal Pulji?, papa Franjo doputovat ?e u Sarajevo šestog juna u jutarnjim satima u cjelodnevnu posjetu i kao prvo ?e razgovarati s predstavnicima državne vlasti, a pred sjedištem Predsjedništva BiH bit ?e mu prire?en sve?ani do?ek.

Potom slijedi centralno misno slavlje koje ?e biti uprili?eno na stadionu Koševo.

“Ve? smo zagušeni prijavama”, kazao je kardinal Pulji? pojašnjavaju?i kako je i smještaj oltara planiran tako da na stadion stane izme?u 70 i 80 hiljada hodo?asnika.

“Planirali smo i okolni prostor i mislim da ?e biti mjesta i za 150 tisu?a ljudi”, kazao je kardinal Pulji?.

Papa Franjo nakon misnog slavlja, sasta?i ?e se s biskupima iz BiH, a nakon toga razgovarat ?e i sa sve?enicima, redovnicima i redovnicama.

Planiran je i ekumenski i me?ureligijski susret u Franjeva?kom centru, da bi se na kraju sastao s mladima uz prigodan govor.

Papa bi Sarajevo trebao napustiti u ve?ernjim satima.

“Oni koji žele vidjeti Papu bez sudjelovanja na svetoj misi mo?i ?e ga vidjeti pred Predsjedništvom BiH”, kazao je kardinal Pulji?.

Finansijske mogu?nosti

Uz crkveni, djeluje i državni odbor za pripremu posjeta pape Franje, jer on dolazi u državnu posjetu.

Glasnogovornica tog odbora Tonka Kreši? kazala je kako sve pripreme teku bez poteško?a, ali i skladno ograni?enim finansijskim mogu?nostima koje ima BiH.

Sve pripreme za posjet mo?i ?e se pratiti i na posebnoj internetskoj stranici www.papa.ba, gdje ?e biti postavljene i obavijesti za vjernike koje žele sudjelovati na svetoj misi.

Postupak akreditiranja novinara za pra?enje pohoda pape Franje BiH po?inje 27. aprila i trajat ?e do 15. maja, a organizatori o?ekuju kako bi njegov pohod Sarajevu moglo pratiti izme?u 300 i 400 novinara, od kojih je 60 onih akreditiranih u Vatikanu koji s njim redovno putuju.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!