Obeležen Svetski dan bez automobila u Novom Sadu

22 Sep 2008

Svetski

Svetski dan bez automobila obeležen je danas u Novom Sadu organizovanjem biciklisti?ke vožnje a gradona?elnik Igor Pavli?i? istakao je da to predstavlja pravu priliku da se razmišlja o izmeštanju saobra?aja iz centra grada. “Moramo da napravimo što više parkova i da posadimo što više drve?a jer u Evropi je standard da u svakom gradu bude 21 odsto zelenih površina. To je nešto ?emu moramo da težimo i prilikom planiranja razvoja grada u budu?nosti moramo voditi ra?una o tome”, kazao je on.
Pavli?i? je na po?etku te manifestacije, koju je organizovao Gradska uprava za sport i Biciklisti?ki savez, prošetaoi centrom grada sa decom iz novosadskih vrti?a. Gradona?elnik Novog Sada je sa mališanima zasadio mladicu kestena iza zgrade Skupštine Vojvodine isti?u?i da Novi Sad ima dobro razvijenu mrežu biciklisti?kih staza koje bi Novosa?ani trebalo više da koriste. Prema njegovim re?ima, Svetski dan bez automobila je prilika da se svi podsete koliko je važno da bude manje automobila na ulicama, više drve?a, da se više koriste bicikli i javni prevoz.
Promotivna vožnja bicikla, poligon spretnosti i “puž trka” namenjeni deci školskog uzrasta organizovani su ispred ulaza na novosadsko kupalište Štrand, pod sloganom “Zaštitimo ozon uz bicikl fazon”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!