Obeležavanje stogodišnjice od smrti Nadežde Petrović

02 Apr 2015

Projekcija dokumentarnog filma, naučni skup i izložba posvećena slikarki

Spomen-zbirka Pavla Beljanskog iz Novog Sada organizova?e u subotu filmsko ve?e posve?eno stogodišnjici od smrti slikarke Nadežde Petrovi? (1873-1915).

Publika ?e biti u prilici da se kroz dokumentarnu emisiju o Nadeždi Petrovi?, a zahvaljuju?i saradnji Spomen-zbirke Pavla Beljanskog i Programskog arhiva Radiotelevizije Srbije, upozna sa životom i stvaralaštvom najzna?ajnije srspke slikarke iz prve polovine 20. veka.

Kao jedan od vidova obeležavanja 100 godina od njene smrti, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog u oktobru ?e organizovati i Nau?ni skup posve?en Nadeždi Petrovi?.

Godišnjica ?e biti obeležena i objavljivanjem prepiske Nadežde Petrovi? iz porodi?ne zaostavštine, kao i iz Narodnog muzeja u Beogradu, Moderne galerije Ljubljana, Meštrovi?eve galerije u Zagrebu i privatnih kolekcija.

Revolucionarno za svoje vreme, visokih umetni?kih dometa, slikarstvo Nadežde Petrovi? je svojim avangardnim karakterom ugra?eno u same korene srpske moderne, navodi se u saopštenju za javnost iz Spomen-zbirke Pavle Beljanski.

Pavle Beljanski je u svoju kolekciju uvrstio 14 ulja na platnu Nadežde Petrovi?, a pojedine slike kao što su Resnik (1905), Beogradsko predgra?e (1908), An?a (1906), Guslar (1906), Jaša Tomi? (1910) i Ksenija Atanasijevi? (1912), prikazane su i u dokumentarnoj emisiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!