Impresum

Izdavač: Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad

Za izdavača: Nedim Sejdiović, predsednik NDNV

Glavni i odgovorni urednik portala Autonomija: Nedim Sejdinović

Programski urednik NDNV: Dinko Gruhonjić

Redakcija: Duško Medić, Kristina Molnar, Boris Džinić, Maja Leđenac, Slađana Gluščević, Dalibor Stupar, Svetlana Rankov, Boris Džinić

Stalni saradnici: Laslo Vegel, Teofil Pančić, Miloš Vasić, Tihomir Novak, Pavle Radić, Zlatko Jelisavac, Igor Besermenji, Branislava Opranović, Arpad Vicko, Gordana Perunović Fijat, Aleksandra Đurić-Bosnić

www.ndnv.org

Podelite ovu stranicu!