O portalu

Sajt AUTONOMIJA! je nastao iz jednostavne potrebe da se otvori prostor za normalnost unutar sveopšte nenormalnosti koja vlada ovim prostorima ve? više od 20 godina. Da se otvori prostor za takozvane tabu-teme. A kod nas je tabu re?i da je nebo plavo, a trava zelena. Dakle, AUTONOMIJA! je širok prostor za one koji se ne plaše da misle i da to što misle ujedno i glasno kažu, napišu.

AUTONOMIJA! je pre svega vojvo?anski sajt. Ali, AUTONOMIJA! nije sajt stereotipne Vojvodine u kojoj Lala stoji na bundevi i ne mari za to što mu Sosa nabija rogove. AUTONOMIJA! nije sajt Vojvodine me? guskama, i svinjama, i vinima… AUTONOMIJA! je sajt gra?anske Vojvodine, jer ova pokrajina je pre svega gra?anska. AUTONOMIJA! je medij one Vojvodine koja nije sklona autoprovincijalizaciji, ve? Vojvodine koja kritikuje na prvom mestu sebe. AUTONOMIJA! tretira teme poput ustavno-pravnog, kulturnog, multikulturnog, interkulturnog, te politi?kog subjektiviteta Vojvodine.

Jednako kao što je Srednja Evropa prava vojvo?anska ku?a, i AUTONOMIJA! tretira teme koje se u širem smislu ne ti?u samo Vojvodine, ali je se u stvari itekako ti?u. To su “teške teme” kao što su ratni zlo?ini, suo?avanje sa prošloš?u, ksenofobija, nacionalizam, položaj manjinskih, marginalizovanih grupa… AUTONOMIJA! je neprijatelj zla i gluposti. A “teške teme” su teške samo za one kojima je savest ne?ista. Takvih je mnogo, previše… Jer živimo u regionu sa najve?im brojem ratnih zlikovaca po kvadratnom metru.

AUTONOMIJA! je suprotnost cenzuri i autocenzuri.

AUTONOMIJA! je vezana za slobodu, a nije lako biti slobodan. Za slobodu se valja svaki dan boriti, bez prestanka. Onaj ko to ne ?ini, zadovoljava se stadom, u kojem smrducka, ali je toplo. Mi više volimo da nam je hladno, ali da smo svoji.

Autonoman ?ovek ne podleže nužnosti i sudbini, ve? razumom i voljom stvara i razvija svoj život. To važi i za autonomne zajednice, grupe koje prepoznaju svoje interese i bore se za njih, u skladu sa opštim principima odgovornosti prema drugima. Jer, autonomija je uvek vezana za odgovornost, a odnos prema odgovornosti pokazuje koliko je ko autonoman.

Budite slobodni, ?itajte!

Vaša AUTONOMIJA!

Podelite ovu stranicu!