Oрština Žabalj dobija Strategiju ruralnog razvoja

26 Feb 2016

Prvi veliki korak ka рriрremi stanovništva za korišćenje fondova EU

U opštini Žabalj danas su održani prvi sastanci radnih gru?a za izradu Strategije ruralnog razvoja u okviru ?rojekta “Lokalne inicijative za ruralni razvoj Ba?ke”.

?rojekat realizuje Evro?ski ?okret Novi Sad u saradnji sa O?štinom Žabalj sa ciljem formiranja lokalno-akcione gru?e i izrade lokalne  strategije ruralnog razvoja. Partner na ?rojektu je Regionalna razvojna agencija Ba?ka, a ?rojekat se realizuje u još sedam ba?kih o?ština – Srbobran, Titel, Ba?, Ba?ka Palanka, Vrbas i Ba?ki Petrovac.

Ivana Paji? iz Evropskog pokreta objasnila je da su današnji sastanci ?rvi veliki korak ka ?ri?remi stanovništva za koriš?enje fondova EU namenjenih Srbiji u ?eriodu ?ristu?anja.

“Postojanje strategije i lokalno-akcione gru?e na teritoriji koja konkuriše za sredstva osnovni je ?reduslov za koriš?enje ?omenutih fondova”, rekla je Paji?.

Ona je dodala da su lokalno-akcione grupe teritorijalna partnerstva izme?u javnog, civilnog i privatnog sektora koja ?e mo?i da konkurišu za bespovratna sredstva namenjena realizaciji mere broj 5 IPARD II Programa “Sprovo?enje lokalnih strategija ruralnog razvoja-LEADER” u iznosu od oko 17 miliona evra za period od 2017. do 2020. godine.

Prema njenim re?ima, do trenutka kada ?e ta sredstva postati dostupna ?vro?ski ?okret Novi Sad ?e kroz projekat Lokalne inicijative za ruralni razvoj Ba?ke pružati svu neophodnu tehni?ku podršku novoformiranoj lokalno-akcionoj grupi na teritoriji Opštine Žabalj, te u saradnji sa lokalnim akterima iz seoskih sredina izraditi Strategiju ruralnog razvoja ?o LEADER metodologiji, kako bi po otvaranju fondova bila spremna da samostalno konkuriše za sredstva.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!