NVO traže smenu direktora Zoohigijene

29 Sep 2015

Zbog postupanja suprotnog pažnji dobrog privrednika, nesavesnog obavljanja dužnosti i zanemarivanja opšteg interesa

Grupa od 26 organizacija civilnog društva uputila je danas gradona?elniku Novog Sada Milošu Vu?evi?u i predsednici Skupštine grada Jeleni Crnogorac zahtev za razrešenje direktora Javnog komunalnog preduze?a “Zoohigijena i veterina Novi Sad”.

Nevladine organizacije traže da direktor Aleksandar Bursa? bude razrešen dužnosti zbog “postupanja suprotnog pažnji dobrog privrednika, nesavesnog obavljanja dužnosti i zanemarivanja opšteg interesa”.

U zahtevu se navodi da su, po Zakonu o javnim preduze?ima i Statutu “Zoohigijene i veterine” ti razlozi osnov da nadležni organ razreši direktora pre isteka perioda na koji je imenovan.

“Bursa? je donosio odluke i vodio posao tako da je preduze?e postalo poznato po neracionalnom trošenju budžeta, nepravilnostima i nezakonitostima što je dovelo do podnošenja ve?eg broja prijava protiv preduze?a i direktora kao odgovornog lica”, piše u zahtevu.

Organizacije navode da je veterinarska inspekcija prošle nedelje zabranila prijem novih životinja u prihvatilište “Zoohigijene” jer, i pored zna?ajnih sredstava kojima preduze?e raspolaže, još nije obezbe?en funkcionalan i zakonit “ne?isti deo prihvatilišta” propisan Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje.

Organizacije civilnog društva su navele i da je direktor neracionalno trošio novac za “nabavku mašina za sudove i velikog broja povodaca sa davilicom”, a da je tim novcem mogao da izgradi novi ?isti deo prihvatilišta, a postoje?i pretvori u ne?isti, jer više odgovara toj nameni zbog betonskih boksova.

“Nesavesnost Bursa?a dovela je do saradnje sa osobama za koje postoji sumnja da krijum?are pse radi prodaje u inostranstvu, iako mu je objašnjeno da ?e udruženja to spre?iti”, upozorile su organizacije i dodale da je više pasa ubijeno suprotno odredbama zakona, zbog ?ega su podnete krivi?ne prijave protiv preduze?a i direktora.

Od prvih meseci rada novosadske “Zoohigijene” udruženja su nudila pomo? u izradi podzakonskih akata i u ure?enju prihvatilišta i udomljavanju, ali predlozi nisu naišli na dobrodošlicu, dodale su organizacije.

JKP “Zoohigijena i veterina Novi Sad” je osnovano januara 2014. godine. Obavezno je da obavlja delatnost u oblasti veterine i komunalne delatnosti zoohigijene, obezbe?ivanjem prihvatilišta i karantina.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!