NVO traže Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije

29 Jan 2016

Novi Sad treba da koristi raspoložive strateške i zakonske okvire i mehanizme u sprečavanju korupcije

Novosadske organizacije civilnog društva tražile su danas od Grada Novog Sada da što pre pokrene proces izrade i donošenja Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije.

U saopštenju NVO se ističe i da će direktnim uključivanjem građana i organizacija u izradu tog dokumenta biti obezbeđen kvalitet, održivost i visok konsenzus oko modela okvira borbe protiv korupcije na lokalnom nivou.

Organizacije civilnog društva su podsetile da Novi Sad treba da koristi i razvija raspoložive strateške i zakonske okvire i mehanizme u sprečavanju korupcije.

“Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije prepoznaje problem odustva usvajanja i primene antikorupcijske politike na nivou teritorijalne atuonomije i lokalne samouprave. Iz opisa tog problema proističe i cilj koji bi trebalo da dovede do usvajanja lokalnih i pokrajinskih akcionih planova za borbu protiv korupcije, kao i do uspostavljanja stalnih radnih tela koja će biti nadležna za praćenje ovih dokumenata”, piše u saopštenju.

U njemu se dodaje i da bi ti antikorupcijski mehanizmi, kako je navedeno u Strategiji, trebalo da obezbede transparentan rad organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i njima podređenih javnih preduzeća, kao i transparentno kreiranje i trošenje budžeta.

NVO su objasnile da Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije ima svoje pravno uporište u Zakonu u lokalnoj samoupravi.

Saopštenje su potpisali Centar za razvoj demokratskog društva Europolis, Vojvođanski građanski centar, Udruženje mladih za društveni aktivizam, Novosadska biciklistička inicijativa i Centar za regionalizam.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!