NVO traže dan sećanja na ubijene žene

17 Oct 2016

Prikupljanje potpisa za peticiju kojom se traži da 18. maj u Srbiji bude proglašen Danom sećanja na ubijene žene, žrtve nasilja

“Autonomni ženski centar”, Mreža “Žene protiv nasilja” i Udruženje žena “Peš?anik” prikupljaju potpise za peticiju kojom se traži da 18. maj u Srbiji bude proglašen Danom se?anja na ubijene žene, žrtve nasilja, prenela je danas Radio-televizija Vojvodine.

Datum je izabran kao dan se?anja na sedam žena koje su ubijene u roku od 72 sata, 16, 17. i 18. maja 2015 u Srbiji. Ubili sui h, ili partneri, ili drugi muški ?lanovi porodice.

Od po?etka godine do danas u Srbiji je ubijeno 25 žena. Organizatorke panela kojim je otpo?elo prikupljanje potpisa kažu da je mogu?e da ovaj broj nije kona?an, s obzirom na to da su mediji jedini izvor informacija o ovoj vrsti zlo?ina. Dodaju da država ve? 25 godina pokazuje nemo? da se suo?i sa ovim problemom i reši ga na adekvatan na?in.

Kancelarija ombudsmana sastavila izveštaj koji, izme?u ostalog, sadrži i podatke o radu ustanova za socijalnu zaštitu sa ženama žrtvama nasilja. Izveštaj nije pokazao veliku ažurnost zaposlenih u centrima.

Za rad sa ženama žrtvama nasilja ?esto nisu obu?eni ni zaposleni u policiji i sudovima. Neke mere, kao što su zabrane približavanja žrtvi i daljeg uznemiravanja se izri?u, ali se njihova primena ne proverava.

Na sajtu Republi?kog zavoda za socijalnu zaštitu objavljeni su podaci prema kojima su centri, tokom prošle godine, zabeležili preko 18.700 prijava porodi?nog I partnerskog nasilja, dok je iz porodica izdvojeno svega preko 570 žrtava nasilja.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!