NVO: Sistem azila za izbeglice u Srbiji ne funkcioniše

29 Aug 2017

"U prvih šest meseci nije dodeljen nijedan azil, iako je više od 3.500 ljudi izrazilo nameru da traži azil"

Iako je od po?etka godine više od 3.500 izbeglica izrazilo nameru da traži azil u Srbiji, svega nešto manje od 160 ljudi je zapravo uspelo u tome, što jasno svedo?i da sistem ne funkcioniše, ocenio je direktor Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila Radoš ?urovi?.

U izjavi agenciji Beta, ?urovi? je ocenio da je azilni sistem veoma spor, a da upravo od tog procesa izbeglicama mnogo toga zavisi, od rešavanja pitanja statusa u Srbiji, pa do pitanja kao što su izdavanje radnih dozvola i nostrifikacija diploma.

“U prvih šest meseci nije dodeljen nijedan azil, iako je više od 3.500 ljudi izrazilo nameru da traži azil. Sistem ne funkcioniše i, iskreno, postoji jasna tendencija da najve?i broj tih ljudi bude ispod radara, da ostanu nevidljivi i za gra?ane i za sistem”, rekao je ?urovi?.

On je dodao da “nema govora” da je izbegli?ka kriza zaustavljena i da podaci Centra za zaštitu i pomo? tražiocima azila pokazuju da ljudi i dalje ulaze u Srbiju, ali da sada i brže prolaze kroz nju, s obzirom da su oja?ali i krijum?arski lanci.

“Ide se i dalje na Ma?arsku i Hrvatsku, a sve intenzivnije i na Rumuniju. Ljudi koji sada dolaze, brže putuju i izlaze iz zemlje a ljudi koji su zaglavljeni i dalje ostaju ovde”, rekao je ?urovi?.

On je dodao da je izbeglicima potrebno u proseku izme?u 1.500 do 2.000 evra da iz Beograda krijum?arskim kanalima stignu do Zagreba i dodatnih 1.000 evra da odatle budu preba?eni u Italiju, ali i da cene krijum?ara i dalje rastu.

?urovi? je ocenio da u ovom trenutku u Srbiji ima oko 5.000 izbeglica, od ?ega je oko 1.000 ljudi van centara ili su smešteni alternativno, odnosno kriju se oko centara.

Prema njegovim re?ima, upravo ljudi koji ostaju van sistema i koji se nalaze oko ve?ih gradova na severu Srbije, poput Sombora, Subotice, Šida ili Kikinde, izazivaju nezadovoljstvo lokalnog stanovništva, koje nije sre?no zbog toga što na svojim imanjima ima gladne i izbegle ljude, koji pak ne znaju gde ?e i kako ?e, a problem je ostavljen da ga sami me?usobno rešavaju.

S druge strane, tim ljudima se ne omogu?ava smeštaj u centrima oko kojih se nalaze na severu zemlje, iako ga trenutno ima dovoljno, a oni iz straha da ne?e mo?i da nastave dalje svoj put, odbijaju da budu vra?eni nazad i smešteni u neki od centara na samom jugu zemlje, iako tamo ima dovoljno mesta.

?urovi? je dodao da u ovom trenutku nije mogu?e legalno u?i u Hrvatsku, dok Ma?ari dnevno sa spiska prijavljenih izbeglica u proceduru i dalje prihvataju po pet ljudi na oba grani?na prelaza.

“Me?utim, u poslednje vreme Ma?ari te ljude, koje su ranije po pet dnevno puštali da u?u, sada vra?aju u Srbiju. Vra?aju i porodice i sve one koje su držali u tranzitnim centrima blizu srpske granice, i koje su po ulasku držali u višemese?noj proceduri za dobijanje azila”, rekao je on.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!