NVO: Rasizam u komentaru urednika Politike

19 Mar 2012

Politika - najstarije šovinističko glasilo na Balkanu

Koalicija za pristup pravdi osudila je danas komentar urednika lista “Politika” o kra?i bakarnih kablova isti?u?i da je otvoreno rasisti?ki i zatražila da se izvini romskoj populaciji i tekst povu?e sa sajta.

Ta NVO navodi da je novinar Ozren Milanovi? u tekstu “Samo su lopovi revnosni” objavljenom 13. marta u “Politici”, komentarišu?i kra?u bakarnih kablova na pancevackom mostu, Rome kvalifikovao kao one koji se isklju?ivo bave lopovlukom.

Pored toga, NVO navodi da urednik rubrike “Hronika” okrivljuje sudije da zbog reakcija nevladinih organizacija ne smeju da reaguju.

“Njegov komentar uklapa se u matricu koja podsti?e rasizam, po kojoj su Romi ti koji kradu, uživaju?i zaštitu NVO i drugih ‘faktora’, dok se ‘ogromna sredstva ulažu u njihovu ‘inkluziju'”, piše u saopštenju.

Kako se navodi, posebno je skandalozna ?injenica da je “Politika”, list u ve?inskom vlasništvu države Srbije, objavila komentar koji podsti?e diskriminaciju i podgreva mržnju prema Romima.

U saopštenju se dodaje da je izlišno komentarisati koliko je takvim tekstom prekršen Kodeks novinara Srbije.

NVO navodi da je ?e se povodom tog slu?aja obratiti poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

Ozren Milanovi? je u tekstu napisao da su “Kradljivci ove ‘robe’ gotovo po pravilu, otvoreno treba re?i, romske nacionalnosti. Ništa im, dakle, nije sveto, zare?ali su, ne staju! Na meti su oluci, šahtovi, cevi, kablovi, biste, spomenici, saobra?ajni znaci, na udaru su mostovi, kapele na grobljima, škole, obdaništa…”

Koaliciju za pristup pravdi ?ine: Centar za unapre?ivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandža?ki odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Praxis.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!