NVO: Potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava

10 Jun 2008

Centar

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) iz Zrenjanina ocenio je danas da je Srbiji potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer postoje?a Služba za ljudska i manjinska prava nije efikasna.
U današnjem saopštenju CRCD povodom dvogodišnjice postojanja Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije navodi se da je potrebno organizovati javnu raspravu o osnivanju ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je ugašeno nestankom Državne zajednice Srbija i Crna Gora 2006. godine.
Ta nevladina organizacija kritikovala je Službu za ljudska i manjinska prava jer kasni u iniciranju donošenja i izmene doma?ih propisa iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, za šta je najo?igledniji dokaz ?injenica da još nije donesen zakon o izboru i ovlaš?enjima saveta nacionalnih manjina.
Zbog nepostojanja tog zakona, saveti nacionalnih manjina ve? nepune dve godine nemaju zakonski osnov za svoje funkcionisanje.
CRCD je naveo da ne funkcioniše ni Savet Vlade Srbije za nacionalne manjine, ?iji je sekretar direktor Službe Petar La?evi?, a taj savet se sastao samo jednom u toku dve godine.
Ocenjeno je da se Služba ne oglašava povodom pitanja važnih za ljudska i manjinska prava, kao što je bio slu?aj u aprilu ove godine, povodom odluke Ustavnog suda, prema kojoj za u?eš?e na parlamentarnim izborima stranke i koalicije nacionalnih manjina moraju da prikupe jednak broj potpisa kao i stranke ve?ine.
“Time se vrlo ozbiljno ugrožava pravo pripadnika nacionalnih manjina na politi?ko reprezentovanje”, dodaje se u saopštenju.
Navodi se i da je Služba za ljudska i manjinska prava ignorisala javnu diskusiju povodom procesa privatizacije medija, koja u velikoj meri ugrožava ostvarivanje prava na informisanje na manjinskim jezicima.
Ocenjuje se da nepostojanje internet stranice Službe u znatnoj meri umanjuje transparentnost u radu Službe.
CRCD je naveo da su aktivnosti Službe u proteklom periodu najviše bile vezane za pitanja readmisije i položaja romske nacionalne manjine, uz zapostavljanje ve?ine drugih pitanja iz njene nadležnosti.
Kao redak primer brze reakcije Službe povodom aktuelnih dešavanja bila je poseta direktora Službe vlasnicima objekata devastiranih tokom i posle protivalbanskih demonstracija u ve?im gradovima Vojvodine februara 2008. godine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!