Nedovoljno podrške osobama sa invaliditetom

25 Jun 2012

U Srbiji nisu u dovoljnoj meri razvijeni socijalni servisi i podrška osobama sa invaliditetom, što im onemogućava aktivnost, ocenili su danas predstavnici nevladinih organizacija na skupu u Beogradu

Na skupu u Medija centru govorilo se o zaključcima projekta “Socijalni servisi za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom socio-ekonomskom razvoju”, koji je proteklih godinu dana sproveden u 10 opština Srbije.

“Predstavnici lokalnih vlasti generalno su veoma slabo upoznati ili zainteresovani za sistemsko rešenje problema invalidnosti… i nisu pripremljeni za proces deinstitucionalizacije”, ocenio je izvršni direktor Centra za orijentaciju društva Zoltan Mihok.

Takođe, ukazao je da usluge na lokalnom nivou treba da omoguće podršku samostalnom životu uz podršku, prevoz, dnevne centre i predškolske i druge usluge, rehabilitaciju.

Istraživač Centra za orijentaciju društva Darija Butigan ukazala je da, i pored propisa, država nije uradila dovoljno da sve njene intitucije budu pristupačne osobama sa invaliditetom.

“Državne institucije ne daju dovoljno svojim primerom podstrek zapošljavanju osoba sa invaliditetom”, kazala je Butigan.

Ona je dodala da treba unaprediti i inkluzivno-redovno obrazovanje uz prilagođavanje programa i uslova rada deci sa invaliditetom.

Kao problem je istakla i to što nema dovoljno pedagoških asistenata koji bi nastavnicima bili podrška u radu sa decom sa invaliditetom, a 16 sati obuke koju su imali nije dovoljno za to.

Predsednica Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović ukazala je na nerazumevanje i animozitet između lokalnih valsti i udruženja.

“Država i lokalne samouprave treba da shvate da su im roditelji partneri, i većina problema biće rešena kada zvaničnici počnu da slušaju upravo glas roditelja i njihove potrebe”, kazala je Petrović.

Ona je ocenila da država nije dovoljno uradila na deinstitucionalizaciji i uključivanju osoba sa invaliditetom u redovne društvene tokove, te još postoje ustanove koje i sa po 900 korisnika.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!