NVO iz Vojvodine formirale Vojvođansku inicijativu za EU

09 Mar 2016

Sa ciljem da se artikulišu interesi građana pokrajine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji

Organizacije civilnog društva iz Vojvodine formirale su danas Vojvo?ansku inicijativa za EU, ?iji je cilj da se artikulišu interesi gra?ana te pokrajine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

“Smatramo da na ovaj na?in možemo da zastupamo interese gra?ana Vojvodine, da delujemo ne samo prema institucijama ve? i prema javnosti, kao i da kreiramo ambijent i uslove da interesi gra?ana pokrajine budu mnogo više nego dosad zastupljeni u pregovara?kom procesu Srbije sa EU”, rekao je na sastanku direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.

On je najavio da ?e 17. marta pod pokroviteljstvom Skupštine Vojvodine biti održana konferencija koja ?e ozvani?iti saradnju organizacija civilnog društva i pokrajinskih institucija.

Vojvo?ansku inicijativu za EU formirali su Centar za regionalizam, Novosadska novinarska škola, Zelena mreža Vojvodine, Asocijacija potroša?a Srbije (APOS), Centar lokalne demokratije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Gra?anski fond Panonija i Pokret gorana Vojvodine.

Vojvodjanska inicijativa za EUU okviru ove inicijative formirane su i radne grupe pa ?e tako radnu grupu za pregovara?ko poglavlje 10, koje se ti?e informacionog društva i medija, predvoditi Novosadska novinarska škola, a poglavlje 11, koje se ti?e poljoprivrede, predvodi?e Zelena mreža Vojvodine.

Radnu grupu za poglavlja 12 i 28, koja tretiraju problematiku zaštite potroša?a i zdravlja, bezbednosti hrane i fitosanitarne politike predvodi?e APOS, dok ?e radnu grupu za poglavlja 19, 20 i 22, koja tematizuju socijalne politike i zapošljavanja, preduzetništvo i industrijske politike predvoditi Centar lokalne demokratije.

Radnu grupu za pravosu?e i osnovna ljudska prava, za pravdu, slobodu i sigurnost, odnosno za poglavlja 23 i 24, predvodi?e Nezavisno društvo novinara Vojvodine, poglavlje 25 i 26 posve?eno nauci, istraživanju, obrazovanju i kulturi Gra?anski fond Panonija, a zaštitu životne sredine predvodi?e Pokret gorana Vojvodine.

Centar za regionalizam bi?e odgovoran za rad sekretarijata Vojvo?anske inicijative za EU.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!