NVO: Boljim javnim raspravama do boljih zakona

18 sep 2012

I vlast i građani moraju biti svesni da su zakoni javni, da su "vlasništvo" svih nas i da u njihovu izradu moraju biti uključeni svi koji su zainteresovani, a internet nudi mogućnost za to

Javne rasprave o propisima doprinose boljim zakonskim rešenjima, boljem životu građana i jačanju demokratije i zato je u Srbiji potrebno unaprediti javne rasprave u procesu donošenja propisa, rečeno je danas na skupu organizacija civilnog društva.

„Zakoni koji se donose i koji su predmet javne rasprave su naši zakoni, mi ih plaćamo i na nas se odnose i zato imamo pravo da o njima budemo konsultovani. Rezultat uključivanja javnosti su bolji zakoni“, rekao je Ivan Grujić iz Edukativnog centra na skupu u Palati Srbija.

Grujić je naveo da se u Srbiji često usvajaju zakoni bez ikakve javne rasprave i dodao da je od jula 2010. godine do jula 2012. godine parlament usvojio 173 zakona, od kojih je za 43 prethodno održana javna rasprava, i to najčešće u formi samo jednog okruglog stola.

Dodao je da su zato nevladine organizacije (NVO) pokrenule inicijativu „Zakon je naš“ čiji je cilj unapređenje procesa javnih rasprava, a da je za to potrebno izmeniti Zakon o državnoj upravi i Poslovnik Vlade Srbije.

Inicijativu „Zakon je naš“ pokrenuli su Edukacioni centar, Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Centar za unapređivanje pravnih studija, a projekat su podržali Ju-es-ejd (USAID) i Institut za održive zajednice.

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa civilnim sektorom Ivana ćirković rekla je da je u poslednjih 10 godina proces javnih rasprava značajno unapređen, ali da je ostalo mnogo i da se uradi.

„Zadovoljeni su minimalni uslovi jer se nacrti zakona često objavljuju na internet sajtovima nadležnih ministarstava, ali problem je što se državna uprava i dalje strahuje ‘ko je ta javnost i ko su relevantni partneri“, rekla je Ivana ćirković, i dodala da u zemljama EU javne rasprave prosečno traju osam nedelja.

Državni sekretar Ministarstva trgovine i telekomunikacija Stefan Lazarević da su koristi od javnih rasprava dostupnost i olakšana komunikacija sa građanima i njihovo kvalitetnije učestvovanje u donošenju zakona.

„Primenom novih tehnologija uprava postaje otvorenija i donose se kvalitetniji zakoni. Za poboljšanje dvosmerne komunikacije državne uprave i građana potrebno je odmah objavljivati komentare građana i stručne javnosti na predloge zakona“, rekao je Lazarević.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!