NUNS traži rehabilitaciju novinara

02 Aug 2011

NUNS traži rehabilitaciju novinara Slavka Ćuruvije, Zorana Lukovića i Srđana Jankovića, koji su pre 12 godina osuđeni na po pet meseci zatvora. U zahtevu se navodi se da nije bilo elemenata za krivično gonjenje trojice novinara i da je "presuda posledica sudske poslušnosti i podređenosti autokratskom režimu"

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) podnelo je Višem sudu u Beogradu zahtev za rehabilitaciju novinara Slavka ?uruvije, Zorana Lukovi?a i Sr?ana Jankovi?a, koji su pre 12 godina osu?eni na po pet meseci zatvora, saopšteno je danas iz tog udruženja.

U zahtevu koji je NUNS ju?e uputio Višem sudu, navodi se da nije bilo elemenata za krivi?no gonjenje trojice novinara i da je “presuda posledica sudske poslušnosti i podre?enosti autokratskom režimu”.

NUNS o?ekuje od Višeg suda “da odgovaraju?im aktom o rehabilitaciji kona?no ispravi veliku nepravdu nanetu trojici novinara”, navedeno je u saopštenju.

?uruvija, Lukovi? i Jankovi? osu?eni su u martu 1999. godine po tužbi Milovana Boji?a, tadašnjeg potpredsednika Vlade Srbije i direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”.

Trojica urednika i novinara osu?ena su zbog teksta objavljenog 5. decembra 1998. godine u listu “Dnevni telegraf” u kome se Boji? indirektno dovodi u vezu sa ubistvom Aleksandra Popovi?a, lekara u toj zdravstvenoj ustanovi, navedeno je u saopštenju.

Slavko ?uruvija, vlasnik i urednik Dnevnog telegrafa ubijen je 11. aprila 1999. godine, Lukovi? je uhapšen 15. avgustva 2000. i upu?en na izdržavanje kazne u Padinsku Skelu, a iz zatvora je pušten 21. oktobra, po osnovu pomilovanja rešenjem tadašnjeg predsednika Srbije Milana Milutinovi?a.

Novinar Sr?an Jankovi? iselio se u Crnu Goru, gde i danas živi i radi.

NUNS smatra da “abolicija kao ?in milosr?a jednog od najviših službenika režima Slobodana Miloševi?a ne sme ostati jedini osnov Lukovi?evog osloba?anja, jer ona u suštini ne poništava optužbu i presudu, tim pre što milosr?e nije obuhvatilo ?uruviju i Jankovi?a”.

U saopštenju podse?aju da je Izvršni odbor NUNS-a 24. aprila 2009. uputio javni poziv državnim i pravosudnim organima da pokrenu postupak rehabilitacije novinara ?uruvije, Lukovi?a i Jankovi?a ukazuju?i da je “pravosu?e Srbije imalo punu deceniju da ispravi nepravdu koju su njihovi prethodnici naneli trojici novinara”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!