NUNS podnosi krivične prijave protiv REM-a

14 Apr 2017

Zbog nepreduzimanja nikakvih aktivnosti o toku predizborne kampanje ostvareno je obeležje krivičnog dela Nesavestan rad u službi iz člana 361 Krivičnog zakonika

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) podne?e krivi?ne prijave protiv odgovornih u Regulatornom telu za elektronske medije (REM) zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, odnosno nepristrasnom i neobjektivnom radu tokom izborne kampanje.

“?lanovi REM-a se, prema Krivi?nom zakoniku, smatraju službenim licem, jer predstavljaju lice u subjektu kojem je povereno vršenje javnih ovlaš?enja, a koje odlu?uje o pravima, obavezama ili interesima fizi?kih ili pravnih lica ili o javnom interesu. NUNS-ov advokatski tim razmatra podnošenje krivi?nih prijava protiv ?lanova Saveta REM-a zbog nepreduzimanja nikakvih aktivnosti o toku predizborne kampanje, ?ime je ostvareno obeležje krivi?nog dela Nesavestan rad u službi iz ?lana 361 Krivi?nog zakonika”, izjavio je za Danas predsednik NUNS-a Slaviša Leki?.

Novinarka i bivša ?lanica REM-a, Gordana Suša, podržala je zahtev studenata za smenu odgovornih ?lanova ovog tela, ocenivši da bi pojedinci u njemu trebalo i krivi?no da odgovaraju.

Ona je za Danas rekla da REM nije radio svoj posao tokom izborne kampanje, a da je za to direktno odgovoran v. d. predsednika Saveta REM Goran Petrovi?, “koji je jedini mogao da kaže da se izborna kampanja ne prati”.

Podsetila je da je poslednja sednica Saveta održana 25. januara, a da su tokom kampanje imali samo dve telefonske sednice na kojima su zabranjivali spotove.

Podršku zahtevima studenata za razrešenje ?lanova REM-a, zbog nepoštovanja Zakona o elektronskim medijima koji ovo telo definiše kao samostalno i nezavisno, uputilo je i 46 organizacija civilnog društva, podse?a ovaj list.

“?lanom 13 Zakona o elektronskim medijima ?lanovi Saveta REM obavezani su da ne zastupaju stavove ili interese organa, odnosno organizacija koje su ih predložile, ve? da svoju dužnost obavljaju samostalno i u skladu sa Zakonom. ?lanovi Saveta REM svoj dosadašnji rad su zasnivali na suprotnim principima”, navedeno je, izme?u ostalog, u saopštenju civilnih organizacija.

(Autonomija, Danas, foto Medija centar)

Podelite ovu stranicu!