NUNS i NDNV zahtevaju da se pronađu i kazne napadači na novinare N1 u Višegradu

13 Mar 2016

Mediji da podsećaju na zla koje su nacionalističke ideologije prouzrokovale, od kojih se ni do danas nismo oporavili.

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zatražili su ve?eras od nadležnih državnih organa Srbije da uzmu aktivno u?eš?e u otkrivanju identiteta, privo?enju i kažnjavanju napada?a na novinare N1 u Višegradu, s obzirom da je mogu?e da su me?u napada?ima i državljani Srbije, koji su organizovano došli na profašisti?ki skup Ravnogorskog pokreta u ovom bosanskom gradu.

NUNS i NDNV su u saopštenju naveli da država Srbija treba da ponudi iskrenu pomo? nadležnim organima susedne države u rasvetljavanju fizi?kog napada na reporterku i snimatelja N1 televizije, ali i da osudi ovaj ekstremisti?ki skup u kojem je u?estvovao veliki broj gra?ana Srbije, a koji je organizovan povodom obeležavanja 70. godišnjice hapšenja ?etni?kog vo?e Draže Mihailovi?a.

“Ovaj incident još jednom nas je podsetio koliko je težak položaj novinara i medijskih poslenika u celom regionu, pogotovo s obzirom na progresivan rast nacionalisti?kih i ekstremisti?kih pokreta u kontekstu nezaceljenih rana iz ratova devedesetih”, navodi se u saopštenju za javnost.

NUNS i NDNV pozvali su novinare i medije da, i pored pretnji i napada, ne odustanu da kriti?ki izveštavaju sa skupova na kojima se propagiraju mržnja, strah i nasilje, i da neprestano podse?aju na zla koje su nacionalisti?ke ideologije prouzrokovale tokom devedesetih godina prošloga veka, od kojih se ni do danas nismo oporavili.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!