NUNS i NDNV: TV Prva da se izvini žrtvama silovanja

02 Dec 2014

“Šala” koju je ispričao Ivan Ivanović predstavlja posebnu uvredu za žrtve silovanja kojima je pravda do danas ostala uskraćena

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) najoštrije osu?uju sramotan nastup Ivana Ivanovi?a u njegovoj “šou” emisiji “Ve?e sa Ivanom Ivanovi?em”, u okviru koje je ispri?ao “vic” o silovanim Bosankama.

NUNS i NDNV traže od Republi?kog tela za elektronske medije (REM) da hitno reaguje i na odgovaraju?i na?in sankcioniše ovaj više nego neukusan televizijski nastup. Pored toga, zahtevamo od TV Prva da se izvini svim žrtvama silovanja.

Podse?amo na procene da je u ratu na prostoru Bosne i Hercegovine silovano više desetina hiljada žena. Sistematsko silovanje i seksualno ropstvo u vreme rata predstavljaju zlo?in protiv ?ove?nosti.

“Šala” koju je ispri?ao Ivan Ivanovi? predstavlja posebnu uvredu za žrtve silovanja kojima je pravda do danas ostala uskra?ena.

NVO: Žrtvama ratnih silovanja nije mesto u vicevima

Voditelj Prve srpske televizije Ivan Ivanovi? je u emisiji koja je emitovana 30. novembra 2014. godine ismevao žrtve silovanja po?injenih tokom i u vezi sa ratom u Bosni i Hercegovini (BiH) i na taj na?in grubo uvredio hiljade žrtava ovog zlo?ina u BiH. Organizacije za ljudska prava zahtevaju od Prve srpske televizije i Ivana Ivanovi?a da se javno izvine žrtvama silovanja tokom rata u BiH i da u znak pijeteta prema ovim žrtvama u terminu emisije prikažu film Grbavica, koji govori o sudbini silovanih žena u BiH.

Voditelj emisije Ve?e sa Ivanom Ivanovi?em je u delu emisije predvi?enom za viceve (8:25 min) rekao: „Od 1995. godine porastao je broj Bosanki koje ra?aju decu pre 15. godine. I posle kažu da ’plavi šlemovi’ tamo ništa nisu radili.“

Ivanovi?ev „vic“ na morbidan i uvredljiv na?in reinterpretira jednu od najstravi?nijih epizoda rata u BiH, prikazuju?i masovna silovanja devoj?ica i žena kao šaljivu epizodu angažovanja me?unarodnih mirovnih snaga u BiH, uz istovremeno grubo zanemarivanje niza sudski utvr?enih ?injenica o žrtvama i razmerama ratnih silovanja žena u BiH.

Organizacije za ljudska prava ukazuju da eventualna Ivanovi?eva aluzija na navode o silovanju Bošnjakinja u jednom od srpskih logora tokom rata, od strane pripadnika mirovnih snaga UN koji do sada nisu procesuirani, predstavlja posebnu uvredu za žrtve silovanja kojima je pravda do danas ostala uskra?ena.

Autonomni ženski centar
Centar za evroatlantske studije
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Civil Rights Defenders
FLIPSUR – Feministi?ka lista protiv silovanja u ratu u zemljama bivše Jugoslavije
Fond za humanitarno pravo
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Inicijativa mladih za ljudska prava
Mreža Žene protiv nasilja
Regionalni centar za manjine
Žene u crnom

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!