NUNS i NDNV traže od REM-a da obrazloži izbor članova UO RTS-a i RTV-a

16 Jan 2016

Šta je to preporučilo estradnu umetnicu i učesnicu u rijaliti-programima Zoricu Šujicu da postane članica UO RTS? Kako je moguće da jedna od savetnica u kabinetu predsednika Srbije Tomislava Nikolića postane članica UO RTS?

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zatražili su danas od Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da javno saopšti kriterijume na osnovu kojih su izabrani ?lanovi upravnih odbora dva javna medijska servisa.

NUNS i NDNV su u saopštenju za javnost naveli da da se me?u izabranima nalaze i osobe za koje u javnosti postoji opravdana bojazan da ove funkcije ne?e obavljati u interesu gra?ana Srbije i Vojvodine i javnih servisa.

“Tražimo od ?lanova Saveta REM-a da tako?e saopšte da li je na njih vršen politi?ki pritisak prilikom izbora upravnih tela, pa su u velikom broju slu?ajeva umesto kandidata sa prestižnim biografijama i više puta potvr?enim kompetencijama birali ili osobe sa problemati?nom prošloš?u ili stru?noj javnosti nepoznate i po svemu sude?i nedovoljno kompetentne li?nosti”, piše u saopštenju.

NUNS i NDNV su upitali kako je mogu?e da se u Upravnom odboru RTS-a našla Ljiljana ?ur?evac, koja je “jedna od zloglasnih novinarki” iz perioda Miloševi?evog režima i koja je pritom i stalno zaposlena u REM-u.

“U najmanju ruku je neeti?no da REM u upravni odbor javnog servisa izabere svoju uposlenicu”, ocenjuje se u saopštenju.

Upitali su i kako je mogu?e da politi?ki analiti?ar izuzetno blizak Srpskoj naprednoj stranci Branko Radun postane jedan od upravitelja RTS-a “ukoliko to nije upravo bliskost sa vlaš?u”.

“Šta je to preporu?ilo estradnu umetnicu i u?esnicu u rijaliti-programima Zoricu Šujicu da postane ?lanica UO RTS? Kako je mogu?e da jedna od savetnica u kabinetu predsednika Srbije Tomislava Nikoli?a postane ?lanica UO RTS? Šta je na kraju preporu?ilo za ?lana UO RTV-a Ištvana Terenjija, referenta prodaje u gra?evinskoj firmi?”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da javnost mora da bude obaveštena o biografijama svih izabranih ?lanova, njihovim kompetencijama, kao i sa obrazloženjem REM-ovih odluka, da bi mogla da shvati zašto su oni proglašeni prikladnijim nego mnogi ugledni kandidati za upravne odbore javnih medijskih servisa koji nisu izabrani.

LDP: Imenovanje UO RTV u svrhe predizborne smene rukovodstva

Pokrajinski odbor Liberalno-demokratske partije (LDP) ocenio je danas da je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) izabralo ?lanove Upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine po “nepoznatim kriterijuma” i zatražio da REM javno obrazloži na osnovu kojih kriterijuma je izabrao te ljude.

“Na ove veoma važne funkcije, po nepoznatim kriterijumima, u Upravni odbor RTV-a izabrano je više osoba koje su potpuno nepoznate društvenoj i stru?noj javnosti Vojvodine”, naveo je LDP u saopštenju za javnost.

Ta stranka je upitala da li su ti ljudi izabrani kako bi se, pred izbore, smenilo aktuelno rukovodstvo RTV-a

LDP je još jednom upitao REM zašto je signal RTV-a skinut sa predajnika na Avali, odnosno zašto je gra?anima cele Srbije tako uskra?eno pravo da gledaju kvalitetan program RTV-a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!