NUNS i NDNV: Preminuo novinar Jan Briza

03 Dec 2014

Prenosio je budućim kolegama, ne samo svoje znanje, već ih je učio da pokreću javno mnenje, teraju na razmišljanje, prepoznaju pravu stranu i istrajno se bore!

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) obaveštavaju javnost da je tokom no?i u Novom Sadu, nakon velike borbe s teškom boleš?u, preminuo naš dragi kolega Jan Briza.

Briza se novinarstvom bavio od 1975. godine u novosadskom listu “Dnevnik”, gde sti?e ugled kao urednik spoljnopoliti?ke rubrike. Pomno i predano pra?enje svetskih doga?aja odvelo ga je, poslom, na razne meridijane, gde je bio svedok dramati?nih politi?kih doga?aja i promena.

Bio je jedan od osniva?a Nezavisnog društva novinara Vojvodine i njegov aktivni i istaknuti ?lan. Od 1993. pisao je za “Nezavisni gra?anski list” i uz svoje kolege bio istrajan i nepokolebljiv u otporu tadašnjem režimu Slobodana Miloševi?a. Iz tog doba nastala je njegova knjiga “Prozor”, svojevrsna spomenica antiratne borbe svih Novosa?ana, posebno intelektualnog Novog Sada i svih misle?ih ljudi gra?anske provinijencije.

Briza je bi dugogodišnji novinar agencije Beta, gde je, kako je govorio, vodio “borbu sa sekundama”, a u jednom periodu i ?lan Izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Sara?ivao je i sa Fondom za humanitarno pravo. U poslednje dve godine pisao je za informativni portal „Autonomija!”.

Briza je bio stamen ?ovek novinarskog nerva, a sa kolegama je ?esto sukobljavao mišljenje i u toj verbalnoj utakmici, gotovo uvek, poslednji odustajao. Posebno su ga voleli njegovi ?aci, studenti Katedre za novinarstvo Filozofskog fakulteta u glavnom gradu Vojvodine. Prenosio je budu?im kolegama, ne samo svoje znanje, ve? ih je u?io osnovnom zadatku novinarstva, da pokre?u javno mnenje, teraju na razmišljanje, prepoznaju pravu stranu i istrajno se bore!

Jan Briza je ro?en u Pan?evu, 14. aprila 1946. godine. Maturirao je u novosadskoj gimnaziji “Jovan Jovanovi? Zmaj”, a diplomirao na grupi za Opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.

Bio je i zauvek ostao velika ljubav supruge, naše koleginice, novinarke Nine Popov.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!