NUNS i NDNV: Neprihvatljivo obrazloženje za smenu Slobodana Arežine

05 May 2016

Arežina nije bio obavešten o mogućnosti njegove smene sa te pozicije; u pitanju je više nego evidentan politički pritisak

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) saopštili su danas da su neprijatno iznena?eni smenom direktora programa RTV-a Slobodana Arežine, a da obrazloženje za njegovu smenu smatraju u potpunosti neprihvatljivim.

Novi Upravni odbor RTV-a Arežinu je smenio sa obrazloženjem da je utvr?en “pad gledanosti televizijskog programa”.

NUNS i NDNV su podsetili da u ocenjivanju rada javnog servisa gledanost ne sme da bude jedini, ?ak ni dominantan kriterijum i da se, za razliku od komercijalnih televizija, kvalitet javnog servisa ocenjuje po nivou profesionalizma i ostvarivanju javnog interesa u informisanju gra?ana.

“Upravo je Slobodan Arežina dao veliki doprinos vra?anju ugleda RTV-a, približavaju?i je onome što bi trebalo da bude javni servis u službi gra?ana. O tome svedo?e, izme?u ostalog, i analize me?unarodnih posmatra?a koji su RTV svrstali me?u one medije koji su imali uravnotežen i nepristrasan pristup izbornom ciklusu”, navodi se u saopštenju medijskih udruženja.

NUNS i NDNV su tražili od Upravnog odbora RTV-a da javno prezentuje podatke o gledanosti, koji su bile povod za smenu, ali i da jasno saopšti javnosti da li je gledanost jedini kriterijum kojim bi trebalo da se rukovodi medijski javni servis ili je to – profesionalno informisanje u skladu sa javnim interesom.

“NUNS i NDNV izražavaju ozbiljnu sumnju u stru?nost i politi?ku nepristrasnost novog Upravnog odbora, koji je izabran u periodu dok je Regulatorno telo za elektronske medije radilo u okrnjenom sastavu, bez predstavnika AP Vojvodine i NVO sektora”, piše u saopštenju.

U njemu se ocenjuje i da sumnju u politi?ku pozadinu smene Slobodana Arežine, koji je na to mesto izabran na javnom konkursu pre manje od godinu dana, poja?ava ?injenica da je odluku upravni odbor doneo odmah po konstituisanju, i to neposredno posle izbora koji su u Srbiji održani na svim nivoima, kao i posle kritika koje su na ra?un javnih servisa, posebno RTV-a, iznosili predstavnici republi?ke vlasti.

“NUNS i NDNV su veoma zabrinuti za kvalitet programa RTV-a u narednom periodu, s obzirom na ?injenicu da nam biografija novopostavljene VD direktorke programa Slavice Suboti? Braun nikako ne uliva poverenje”, navodi se u saopštenju NUNS-a i NDNV-a.

Arežina: Smena sa RTV je politi?ki pritisak

Smenjeni direktor programa Radio televizije Vojvodine (RTV) Slobodan Arežina izjavio je danas da uopšte nije bio obavešten o mogu?nosti njegove smene sa te pozicije i da je u pitanju “više nego evidentan politi?ki pritisak”.

“Imam želju da vidim zvani?no taj dokument, jer je ovo obrazloženje više neka vrsta izgovora, tek tako da se nešto navede. Ja sam zadužen da pravim programski koncept i šemu, koje sam na vreme, krajem prošle godine, predao Upravnom odboru, do duše u prethodnom sazivu i aktuelnom Programskom savetu koji su ih usvojili”, izjavio je Arežina za agenciju Beta.

Što se ti?e optužbi za pad gledanosti televizije, Arežina je kazao da je prošle godine, nakon tri godine njegovog rada, RTV imao rekordnu gledanost do tada nezabeleženu u istoriji te ku?e.

“Me?utim, kada su nam ukinuli signal na Avali (proces digitalizacije), ta gledanost je pala i to je normalna stvar. Kada pogledam ta dva navedena razloga za moju smenu, mogu samo da zaklju?im da oni nisu pravi, te da su pravi razlozi neka vrsta politi?kog pritiska”, kazao je Arežina.

Dodao je da nije imao nikakvu najavu do samog dana smene ujutru, da ?e biti održan sastanak Upravnog odbora na kojem ?e biti raspravljano o toj temi.

“Kada je ?ovek u novinarstvu, uvek je spreman za ovako nešto, ali ju?e u 11.00 sati sam ?uo da ?e biti održan taj sastanak na kojem ?e predložiti moju smenu”, dodao je on.

Kako je objasnio, u narednom periodu ?e morati da sa?eka da dobije zvani?nu dokumentaciju vezanu za ovaj slu?aj, te ?e nakon toga odlu?iti koji su mu dalji koraci.

(Autonomija, Beta)

Podelite ovu stranicu!