NUNS i NDNV: Ne sme se dozvoliti diskriminacija kod konkursnog sufinansiranja

06 Feb 2017

Da li je plan da se većina novca dodeli onim medijskim kućama bliskim vlastima u kontekstu predizborne kampanje?

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) zahtevali su danas od Ministarstva kulture i informisanja Srbije da javno saopšti na osnovu izmene kog pravnog akta televizije više ne?e imati “ograni?enje maksimalnog iznosa u dobijanju pomo?i putem konkursa za javno informisanje”.

Dva udruženja smatraju da ovo rešenje nije u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, koji predvi?a da se sredstva po konkursu dodeljuju “na osnovu principa o zaštiti konkurencije, bez diskriminacije”.

Naime, prema Zakonu i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u konkursima koji raspisuje državni organ, mora se nazna?iti maksimalni i minimalni iznos koji može biti dodeljen odre?enom mediju na konursu.

NUNS i NDNV izrazili su  sumnju da se „ovaj izuzetak iskoristi da bi se ve?ina novca dodelila onim medijskim ku?ama bliskim vlastima u kontekstu predizborne kampanje“.

„Potrebno je obezbediti mehanizme koji ?e omogu?iti da celokupan proces konkursnog sufinansiranja bude u potpunosti transparentan i da se novac gra?ana dodeljuje za najkvalitetnije projekte“, piše u saopštenju dva udruženja.

Dodaje se i da odluku o dodeli novca na konkursima na kojima se raspolaže novcem gra?ana, moraju autonomno donositi komisije sastavljene od „istinski stru?nih osoba koje nisu u sukobu interesa i koje ?e se voditi javnim interesom kao glavnim reperom“.

„U skladu sa Pravilnikom, jedan od klju?nih kriterijuma treba da bude poštovanje profesionalnih i eti?kih standarda profesije. Oni mediji koji ih drasti?no i kontinuirano krše i služe kao propagandno politi?ko sredstvo, nemaju šta da traže na konkursima za sufinansiranje javnog interesa u sferi javnog informisanja“, ocenili su NUNS i NDNV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!