NUNS i NDNV: Kontramiting je podsticaj političkoj kontroli javnog servisa

18 Jun 2016

"Kontramitinzi su manir iz vremena režima Slobodana Miloševića i svakako nisu mera koja doprinosti stabilnosti društva"

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) ocenili su danas da su na ju?erašnjem kontramitingu u Novom Sadu zbivanja u RTV Vojvodine instrumentalizovana u politi?ke svrhe.

NUNS i NDNV su u zajedni?kom saopštenju istakli da je na ovom skupu, umesto proklamovane borbe za nezavisnost javnog servisa, jasno iskazana podrška politi?koj kontroli u medijskoj sferi i ponovo naglašavaju da javni servisi moraju da rade u interesu gra?ana, a ne pojedinih politi?kih stranaka.

“Prusustvo visokih funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) na protestu pokazuje da je on inspirisan od strane vlasti i da mu je cilj zaštita interesa vladaju?ih krugova. Kontramitinzi su manir iz vremena režima Slobodana Miloševi?a i svakako nisu mera koja doprinosti stabilnosti društva”, piše u saopštenju.

NUNS i NDNV su naveli da ostaju pri stavu da su smene u RTV politi?ki motivisane i naglašavaju da su relevantni pravni stru?njaci ukazali da procedura nije sprovedena na zakonit na?in.

“Zbog toga ?emo nastaviti da pružamo punu podršku smenjenim urednicima i novinarima RTV-a i zalaganjima gra?ana da javni servis ostane van domašaja vlasti i bilo ?ijih politi?kih interesa. Još jednom pozivamo medije da sa punom profesionalnom pažnjom i odgovornoš?u prate zbivanja u vezi  smena u RTV. ?injenica da su mediji, koji su potpuno ignorisali ranije proteste protiv smena u RTV-u, direktno prenosili kontramiting, eklatantan je primer narušavanje pravila novinarskle profesije, ?ime se podsti?e rast napetosti u društvu”, piše u saopštenju medijskih udruženja.

NUNS i NDNV su pozvali policiju da ne ograni?ava rad novinarima koji prate javne skupove.

“Na ju?erašnjem kontramitingu pripadnici MUP-a su nastojali da onemogu?e novinare da snime predstavnika studenskih organizacija koji su na kontramiting došli sa parolama ‘Je l’ znate vi zašto uopšte protestujete?’i ‘Vi niste naši profesori'”, dodaje se u saopštenju.

 

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!