NUNS i NDNV: Još jedna politički motivisana sudska presuda protiv medija

25 Jul 2017

"Nastavlja se skandalozna sudska praksa protiv medija koji nisu pod kontrolom vlasti”

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) saopštili su danas da su njihovi internetski portali, kao i portal Peš?anik, ponovo sudski kažnjeni u “još jednoj politi?ki inspirisanoj presudi”.

NUNS i NDNV su upozorili da najnovija presuda Višeg suda u Beogradu protiv portala Autonomija (NDNV), portala NUNS-a i Peš?anika, ukazuje da se nastavlja “skandalozna sudska praksa protiv medija koji nisu pod kontrolom vlasti”.

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom su novinar Miloš Vasi?, portal Autonomija, portal NUNS-a i Peš?anik dužni da tužiocu Ištvanu Kai?u plate 100.000 dinara sa zateznim kamatama i drugim troškovima zbog navodne povrede ugleda i ?asti.

Kai? je tužio autora, izdava?e i urednike ovih medija zbog kolumne Miloša Vasi?a “Objavljotina Ištvana Kai?a”, koja je prvobitno objavljena na portalu Autonomija, a potom preneta i na portalima NUNS-a i Peš?anika.

Kolumna predstavlja Vasi?ev osvrt na tekst Ištvana Kai?a “Tre?i metak Branke Prpe”, objavljen u Politici.

“O?igledan je cilj da se mediji koji nisu pod kontrolom vlasti finansijski iscrpe, kao i da se, i kroz pravosudni sistem, suzi sloboda kriti?kog mišljenja i izražavanja”, ocenili su NUNS i NDNV.

Udruženja su navela da je Vasi?ev tekst polemi?ki, i da su u njemu izneti isklju?ivo “vrednosni sudovi, a ne informacije”.

“Viši sud je ovom, o?igledno politi?ki inspirisanom odlukom, kaznio navedene medije i uveo sudsku praksu po kojoj se društvena kritika i polemika zabranjuje ukoliko nije u skladu sa politikom vlasti”, piše u saopštenju.

Dodaje se da ?e na ovu presudu biti uložena žalba Apelacionom sudu, a portali ?e svoja prava štititi i na višim instancama, jer smatraju da presuda predstavlja “novo sramno poglavlje u gušenju medijskih sloboda i slobode izražavanja u Srbiji”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!