NS univerzitet proslavio 50 godina postojanja

28 Jun 2010

Učinak novosadskog Univerziteta pokazuje da je on stub budućeg razvoja Vojvodine i Srbije, a u protekle četiri godine učinjen je veliki napredak i akreditovano 290 naučnih programa

Ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar ?eli? izjavio je ve?eras da ?e u narednih nekoliko dana biti potpisan ugovor o izgradnji zgrade rektorata u kampusu Univerziteta u Novom Sadu i da ?e u ovaj projekat biti uloženo 4,5 miliona evra.
?eli? je na sve?anosti povodom obeležavanja 50 godina Univerziteta u Novom Sadu najavio da ?e u taj univerzitet u naredne ?etiri godine biti uloženo i 12,5 milona evra za izgradnju nau?no-tehnološkog parka koji ?e raditi u sklopu univerziteta.
“U?inak novosadskog Univerziteta pokazuje da je on stub budu?eg razvoja Vojvodine i Srbije, a u protekle ?etiri godine u?injen je veliki napredak i akreditovano 290 nau?nih programa”, kazao je ?eli?.
Ministar prosvete Žarko Obradovi? rekao je da ?e reforma obrazovnog sistema biti nastavljena u pravcu modernizacije obrazovanja, kao odgovor na potrebu Srbije za kvalitetnom nastavom.
“Radi?emo na podizanju kvaliteta obrazovanja i približavanju obrazovnog sistema svetu. Vojvodina i Novi Sad prestonice su nauke i stvaralaštva, a novosadski Univerzitet bi?e uklju?en i u ovaj poduhvat”, rekao je Obradovi?.
Rektor Univerziteta u Novom Sadu Miroslav Veskovi? rekao je da je prioritet ustanove potreba za novim pristupima i modernizaciji u skladu sa univerzitetskom tradicijom.
On je naveo da Univerzitet želi da bude i ostane lider u obrazovanju celog regiona, za šta su potrebne reforme školstva, studijskih programa, reforma sistema finansiranja školovanja, negovanje kreativnosti, inovativnosti i preduzetnog duha.
“Trudimo se da naše studente nau?imo da razmišljaju racionalno, da u?e tokom celog života, jer se vreme u kojem živimo menja brzo, a naši studenti su deo budu?nosti”, rekao je Veskovi?.
Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? kazao je da je 50 godina velika tradicija za “mladu zemlju” koja je u proteklih 20 godina mnogo puta menjala svoj oblik postojanja.
“Novosadski Univerzitet promoviše filozofiju koja kaže da je sre?an ?ovek jedino onaj koji ispuni svoje aspiracije i uloži svoj napor i talenat da postane bolji i izvrsniji. Univerzitet je srce Vojvodine i sre?an sam što sam i ja njegov predava?”, dodao je Pajti?.
Proslavu 50 godina univerziteta u Novom Sadu podržao je predsednik Srbije Boris Tadi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!