NS: Prolaz za Milana Mladenovića

05 Nov 2015

„Mir, brate, mir“ ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima

Jedan od najpoznatijih rok muzi?ara bivše Jugoslavije, koji je u?estvovao i u anitratnim kampanjama po?etkom devedesetih, Milan Mladenovi? na dan njegove smrti dobio je prolaz u centru Novog Sada. Kao frontmen grupe „Ekatarina Velika“ i osniva? Šarla Akrobate, Mladenovi? je zajedno sa još nekoliko muzi?ara 1992. godine podigao glas protiv rata i mobilizacije.

Na otkrivanju uli?ne table sa njegovim imenom u centru Novog Sada Obrad Boba Škrbi?, organizator i osniva? Koncerta godine na kom je Mladenovi? svirao, rekao je da je na ovaj na?in poslata poruka o tome da je rok muzika deo zajedni?ke kulturne baštine.

„Ovo je momenat kada sav naš rad, muzi?ara, novinara rok muzike, dobija jednu novu dimenziju, potvrdu da nismo uzalud potra?ili vreme bave?i se ovom vrstom umetnosti u podrumima i u alternativnim prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura i da je deo kulturnog i umetni?kog miljea ne samo Novog Sada ve? uopšte“, rekao je on.

Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Zlatomir Gaji? svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tesktova Milana Mladenovi?a. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.

„On kao svaki veliki pesnik širio je veru u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? To je svet u kom ima daleko ve?a sloboda li?nog izbora, ve?a me?usobna tolerancija, generlano ve?a sloboda od one koju je i on imao u njegovom životu. Mirovna poruka je deo njegove poetike, jer on poti?e iz vremena kada je to bio životni stav“, rekao je Gaji?.

On dodaje da je inicijativa da u Novom Sadu Mladenovi? dobije prolaz svakako za pohvalu.

U prole?e 1992. godine na beogradskim ulicama održan je ?uveni koncert antiratnog sastava Rimtutituki. Ovu grupu ?inili su muzi?ari iz razli?itih rok sastava, me?u njima bio je i Milan Mladenovi?. On je, zajedno sa ostalim muzi?arima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu “Slušaj ‘vamo”.

Iako refren „Mir, brate, mir“ nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzi?ara tadašnjim vlastima. Milan Mladenovi? je ro?en u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina.

Ime Milana Mladenovi?a nose ulice  u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu.

(RSE)

Podelite ovu stranicu!